resurs

Medlem

Var och en som vill verka för Vänsterpartiets politik kan bli medlem (Länk som inte syns: § 2). Teckna medlemskap här.

  • Alla medlemmar kan delta i utformandet av partiets politik och verksamhet, på samma villkor (§ 9). Som medlem blir du ansluten till en partiförening (§ 4).
  • Medlemsservice är en särskild funktion på partikansliet för medlemsärenden och andra frågor om medlemsregistret.

Se också

Aktiviteter

Exempel på länk som syns: (§ 2).