Hoppa till huvudinnehåll

Vänsterpartiets partistyrelse omprövar beslut

Partistyrelsen fattade under ett möte på tisdagskvällen beslut med anledning av situation i Ukraina. Beslutet var att möjliggöra ställningstaganden om extraordinära åtgärder, som inkluderar bistånd i form av vapen.

– Med stöd i folkrätten och FN-stadgan har principen om angripna staters rätt att försvara sig, varit en bärande del av även svensk utrikes- och säkerhetspolitik. När verkligheten förändras är det viktigt att kunna ompröva beslut. Sverige ska kunna stå enade bakom vårt stöd till Ukraina, säger Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.

Beslutet innebär att inför kommande överväganden så är det för Vänsterpartiet möjligt att ge vårt stöd till att bistå med vapen, något som förhindrats av tidigare principbeslut.

Partistyrelsen fattade under söndagen beslut om att stå fast vid principen om att inte exportera vapen, och såg inte att det då fanns förutsättningar att frångå den principen utan konsekvensanalys. Idag sammankallades partistyrelsen för att diskutera om det fanns anledning att ompröva beslutet

– Det fanns olika uppfattningar, och jag har all respekt för att det här är viktiga principer som kan vara svåra att bryta emot, men jag är helt övertygad om att vi nu fattat rätt beslut. Ukrainas folk kan inte lämnas ensamma mot den ryska militära övermakten, säger Nooshi Dadgostar.