Hoppa till huvudinnehåll

Avskaff­at karens­avdrag i vänster­budget

‘- Karensen är korkad ur smittbegränsningssynpunkt, ovärdig ett rikt välfärdsland och en klasslagstiftning som drabbar samhällsbärare i arbetaryrken, säger Ali Esbati, partiets ekonomisk-politiska talesperson.

Kostnaden för en slopad karens i enlighet med Vänsterpartiets nya förslag beräknas till totalt 5,4 miljarder per år. En modell för att fördela kostnaden mellan företag och stat bör utvecklas. Tills dess ett nytt system är på plats bör den tillfälliga karensersättningen återinföras. Utöver detta föreslår Vänsterpartiet en kraftig pensionshöjning för alla svenska pensionärer. I genomsnitt skulle den leda till en höjning av pensionen på 13,4%. För ett vårdbiträde med en slutlön på 24 900 kr skulle den, tillsammans med det garantitillägg Vänsterpartiet drivit igenom i förhandlingar med regeringen, leda till en ökad disponibel inkomst på 1580 kr.

För att möta klimathotet föreslår Vänsterpartiet ett investeringspaket på 700 miljarder kronor. Detta bekostas genom ett tioårigt moratorium för det finanspolitiska ramverket, och skulle innebära en historisk satsning på infrastruktur, elnätet och klimatsmarta renoveringar av boendemiljön, inte minst i miljonprogrammet. Vänsterpartiet ser också ett stort problem i att regeringens budget förutspår en permanentad arbetslöshet på 7%. Här vill partiet, utöver klimatsatsningen ovan som kommer att sätta många arbetslösa i arbete, se stärkta kommunbidrag för att se till att välfärdens arbetare får fler kollegor. Förslaget skulle innebära en kraftigt höjd standard i vård, skola och omsorg.

Vänsterpartiets vårbudgetmotion 2022 (pdf)