Hoppa till huvudinnehåll

Presskonferens med Nooshi Dadgostar: “Nu lämnar vi marknadsskolan bakom oss.”

Trettio år av marknadsexperiment har gjort den svenska skolan både sämre och mindre jämlik. Därför presenterar Vänsterpartiet nu ett paket med sex reformer som tillsammans kommer att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över svenska skolan, redan under nästa mandatperiod.

I mer än trettio år har politiker lämnat över ansvaret för vår gemensamma välfärd till privata bolag. Det har gett oss en skola där aktiebolag tillåts göra vinster av de skattepengar som egentligen skulle gått till svenska barns utbildning. Sett till omfattningen av skadorna det gjort på vårt samhälle är marknadsexperimentet i skolan det allra värsta.

Friskolereformen var tänkt att ge oss ett bredare utbud av skolor, där föräldrakooperativ och stiftelser kompletterade den kommunala skolan och erbjöd ett bredare pedagogiskt urval. Istället har vi fått en skolmarknad dominerad av stora aktiebolag, som tillåts göra obegränsade vinster på att spara in på svenska barns skolgång. Idag går nästan 80 procent av friskolepengen till just sådana aktiebolag.

För att göra sina vinster väljer de stora skolbolagen bort elever med behov av extra stöd, skär ner på lärartätheten och anställer en lägre andel utbildade lärare. De delar ut högre betyg än den kommunala skolan, men deras elever klarar sig sämre när de går vidare till universitet och högskolor.

Men det är inte bara friskoleelever som drabbas av aktiebolagens vinstjakt. När en friskola etablerar sig och den kommunala skolan förlorar elever förlorar den också de elevernas skolpeng. Eftersom skolans utgifter till stor del består av fasta kostnader betyder de mindre pengar kvar till eleverna. Det tvingar kommunen att välja mellan antingen nedskärningar i skolan eller att höja skolpengen, något som då också kommer de vinstdrivande friskolorna till dels. Det här är ett orättvist, orimligt system, något riksrevisionen också nyligen påpekade i en granskningsrapport. Att friskolor har möjlighet att välja sitt elevunderlag driver dessutom segregationen i svenska skolan — i storstäderna har två av tre friskolor inte en enda nyanländ elev. Den jämlika svenska skolan, som gav alla svenska barn samma möjligheter att lyckas i livet, hotas av skolbolagens vinstintresse.

Vårt sexpunktsprogram omfattar ett vinstförbud för all skolverksamhet, en skolpengsmodell baserad på klasser istället för elever, ett förbud mot kötid som urvalsgrund för elever, behovsprövade tillstånd för nya friskolor, ett stopp för utförsäljningen av skolfastigheter och en tillämpning av offentlighetsprincipen på alla skolor. Tillsammans kommer de sex reformerna att ta oss bort från marknadsskolan och tillbaks till en demokratisk, jämlik och högkvalitativ skola.

Läs sexpunktsplanen i sin helhet här.