Hoppa till huvudinnehåll

Internfeminism

Internfeminism är en central del av den feministiska organiseringen i Vänsterpartiet. Genom en internfeministisk förståelse kan vi skapa en mer jämställd organisation, där kvinnor har lika stor makt som män. Vänsterpartiets internfeministiska studier ska tillhandahålla kunskap och verktyg för medlemmar att se, förstå och förändra könsmaktsordningen på alla nivåer i partiet.

Här nedan hittar du länkar till de olika utbildningarna och handledningarna:

Internfeministisk handbok
Handboken är Vänsterpartiets handlingsplan för att motverka patriarkala strukturer i partiet. Styrgruppen har också tagit fram en studiecirkel utifrån handboken.

Här hittar du mer information, handboken samt kursmaterial…

Internfeministiskt ansvarig, IFA
Så, vad betyder det att vara IFA? Här hittar distriktsstyrelsen rekommendationer kring vem som är lämplig att välja samt en handledning för internfeministiskt ansvariga, släppt 2021.

Ladda ner materialet här…

Internfeminismskolan
Lär er mer om vårt internfeministiska arbete och hur vi kan ändra på könsmaktsordningen internt.

Läs mer om utbildningen här…

Samtalsunderlag kvinnor som lämnat uppdrag för och/eller inom Vänsterpartiet
För Vänsterpartiet är det viktigt att medlemmars politiska engagemang och erfarenheter tas tillvara på och det är angeläget att alla medlemmar som är politiskt aktiva både inom som såväl utanför partiet ska känna sig trygga och bekväma i sin roll. Då vi har sett att kvinnor i högre grad lämnar sina uppdrag vill vi veta varför och göra något åt det. För att få veta mer har Styrgruppen för Kvinnors organisering tagit fram ett samtalsunderlag som kan användas i syfte att finna förklaringar till och förhoppningsvis lösningar på att kvinnor lämnar uppdrag. Underlaget ska förvaltas av de internfeministiskt ansvariga och kan användas av utsedd person. Hör av er vid frågor till [email protected]

Ladda ned samtalsunderlaget här

För ett mer feministiskt parti – handledning för styrelser
Ett utökat kursmaterial som lämpar sig för styrelser i partiföreningar och distrikt. Diskussionsfrågorna i detta material kan då ersätta de diskussionsfrågor som finns i handledningen för kursledare.

Ladda ned handledningen här…

För ett mer feministiskt parti – handledning för valberedningar
Ett utökat kursmaterial särskilt avsett för valberedningar. Diskussionsfrågorna i detta material kan med fördel ersätta de diskussionsfrågor som finns i handledningen för kursledare.

Ladda ned handledningen här…

Nolltolerans mot sexuella trakasserier
Att förebygga och motverka hot, hat och sexuella trakasserier kräver särskilda insatser på alla nivåer i vår organisation. Då det handlar om potentiellt straffbara handlingar är det viktigt att vi har kunskap om hur hot, hat och sexuella trakasserier kan se ut och hur vi bör hantera dessa när de väl inträffar. Vid sexuella trakasserier är det främst styrelser och styrelsernas ordföranden som har ansvar för arbetet mot sexuella trakasserier.

Läs mer här i den policy som partistyrelsen tog fram 2018

Retorik för kvinnor
Kursen syftar till att stärka och utveckla deltagarnas förmåga att tala väl och övertygande inför publik. Den hålls med fördel av en föreläsare men kan också läsas som egna studie-material. Kursen finns i en kortare version som passar för en dragning på en kväll, ungefär två timmar, och den lite längre versionen som kräver runt fyra timmar.

Ladda ned materialet här…

Internfeministisk statistik
Kvinnors organisering tar regelbundet fram statistik för att se hur den interna representativa jämställdheten utvecklas över tid.

Ladda ner statistiken här…

Ett kollektiv av röster – 100 år av systerskap
Håll en bokcirkel eller läs utvalda avsnitt i denna fantastiska bok! I länken nedan hittar du en studiehandledning där sammanfattningar och diskussionsfrågor finns.

Ladda ner handledningen här…

Handledning och föreläsningar Separatistiska träffar
Varje framgångsrik feministisk praktik måste grunda sig på ett tydligt maktperspektiv. Makt finns inblandat i alla mänskliga relationer. Det är viktigt att vi alla tar ansvar i arbetet mot ojämställdheten, härskartekniker och trakasserier. Det är ett arbete som kommer att behöva pågå så länge som vi lever i ett patriarkalt kapitalistiskt samhälle. För Vänsterpartiet är ingen isolerad ö i detta samhälle.

En av många metoder i det arbetet är separatism. Inför möten, som kongresser, årskonferenser eller årsmöten ska/bör könsseparatistiska* träffar anordnas.

Se föreläsningarna och ladda ned materialet här

Maila [email protected] för mer information eller få hjälp med att hålla i kurserna.