resurs

Internfeministisk handbok

Handbok från 2012.

”Syftet med en internfeministisk handbok är att ge råd och stöd i arbetet att stärka jämställdheten på alla nivåer i Vänsterpartiet. Boken innehåller konkreta tips och förslag på hur man kan förbättra situationen lokalt och hur man kan jobba långsiktigt med internfeminism. Målsättningen är att handboken ska implementeras i alla distrikt under kommande verksamhetsperiod och följas upp med en utvärdering.”

Ladda ner Internfeministisk handbok här (pdf för tryck)

 

Samlade organisationsdokument