• Hem
  • Vänsterskolan -...
sida

Vänsterskolan

Vänsterskolan är Vänsterpartiets centrala studieutbud.

I stort sett alla Vänsterskolans kurser går att genomföra såväl via fysiska som digitala former. Vägledning för detta hittar du här.

Här hittar du handledningen för digitala aktiviteter och kommunikation

Ladda hem några snabba tips om digitala möten här…

Flera av studierna kan också läsas på egen hand. Nedan kan du läsa om vilka kurser som finns och om hur du kan delta i dem. Mer hjälp kan fås via [email protected] Vänsterskolan innefattar allt från kurser för nya medlemmar (Nyamedlemsskolan), kurser för nya parlamentariker (Parlamentarikerskolan), kurser i Vänsterpartiets ideologi och teori (Ideologiskolan), utbildningar för styrelser och kurser för valberedningar. Kurserna tas fram och utvecklas av partikansliet.

Vänsterskolans kurser är uppdelade i två nivåer utifrån kursens syfte och vem kurserna främst riktar sig till.

Dessa två nivåer är: Grundstudier (1) och Fördjupningsstudier (2). Vissa kurser är så kallade ”beställningsstudier”, där man kontaktar partikansliet ([email protected]) för att organisera och lägga upp kurserna. Andra kurser kan hållas som ”egna studier”, det vill säga som en studiecirkel (där någon agerar cirkelledare utifrån central studiehandledning och centralt material) eller där man läser studiematerialet själv.

Grundstudier

Grundstudier är till för att ge framförallt nya medlemmar och parlamentariker samt alla valarbetare och valledare grundläggande kunskaper kring Vänsterpartiets politik, valrörelser och organisation. Exempel på grundläggande kurser är Nyamedlemsskolan, Parlamentarikerskolan och Valskolorna (till riksdagsvalet 2018 respektive EU-valet 2019). Kurserna är organiserade efter målgrupp och syfte.

Mer info om dessa kurser hittar du om du klickar på respektive länk. Om du vill anordna kurser för nya medlemmar, klicka du på ”Kurs för nya medlemmar”. Om du är eller andra är nya parlamentariker och ni vill lära er mer om arbetet i olika parlamentariska församlingar, klicka du på ”Kurs för nya parlamentariker”. Om du vill få mer info om Valskolan klicka du på ”Valskolan 2018”.

Fördjupningsstudier

Partiets fördjupningsstudier är tänkta att tillhandahålla mer än bara grundläggande kunskaper om framförallt partiets politik, organisation, och förtroendevaldas uppdrag på olika nivåer.

Exempel på fördjupande studier är partiets egna teorikurser om socialism, feminism och omställning, kurser för valberedningar och partiföreningsstyrelser.

Mer info om dessa kurser hittar du om du klickar på respektive länk. Om du vill anordna kurser om politisk teori och ideologi, klicka du på ”Ideologiskolan” där du hittar mer information och kontaktuppgifter kring Socialistskolan, Feministskolan och Omställningsskolan (en kurs om den rödgröna samhällsomställning Vänsterpartiet vill se). Om du eller andra vill anordna kurser för partiföreningsstyrelser eller valberedningar, hittar du dessa under ”Partiföreningsstyrelser” och ”Valberedningar”.

Rörelsen – ännu mer kunskap

”Rörelsen” samlar kurser, utbildningar, evenemang och annat intressant och relevant material från organisationer och personer i arbetarrörelsen och den breda vänstern – det kan vara tankesmedjor, fackföreningar eller ABF.