Hoppa till huvudinnehåll

Vänsterskolan – Vänsterpartiets studieverksamhet

Vänsterskolan är Vänsterpartiets centrala studieutbud.

I stort sett alla Vänsterskolans kurser går att genomföra såväl via fysiska som digitala former. Vägledning för detta hittar du här.

Här hittar du handledningen för digitala aktiviteter och kommunikation

Vår digitala utbildningsplattform

Flera av studierna kan också läsas på egen hand. Det görs enklast genom vår digitala utbildningsplattform som vi har tagit fram i samarbete med Learnifier. Alla medlemmar bör ha fått en inbjudan till deras mail till att logga in och gå kurser i Vänsterpartiets Learnifier. Hör av dig till [email protected] ifall du är medlem och inte har fått en inbjudan. På vår digitala utbildningsplattform kommer så småningom de flesta av kurserna erbjudas som digitala självstudier – exempelvis Valskolan och kursen för nya medlemmar. Här kan du läsa mer om vår digitala utbildningsplattform och se vilka kurser som är tillgängliga just nu: mer om den digitala Vänsterskolan.

Våra kurser

Nedan kan du läsa om vilka kurser som finns och om hur du kan delta i dem. Mer hjälp kan fås via [email protected] Vänsterskolan innefattar allt från kurser för nya medlemmar (Nyamedlemsskolan), kurser för nya parlamentariker (Parlamentarikerskolan), kurser i Vänsterpartiets ideologi och teori (Ideologiskolan), utbildningar för styrelser och kurser för valberedningar. Kurserna tas fram och utvecklas av partikansliet.

Vänsterskolans kurser är uppdelade i två nivåer utifrån kursens syfte och vem kurserna främst riktar sig till.

Dessa två nivåer är: Grundstudier (1) och Fördjupningsstudier (2). Vissa kurser är så kallade “beställningsstudier”, där man kontaktar partikansliet ([email protected]) för att organisera och lägga upp kurserna. Andra kurser kan hållas som “egna studier”, det vill säga som en studiecirkel (där någon agerar cirkelledare utifrån central studiehandledning och centralt material) eller där man läser studiematerialet själv.

Vänsterpartiet är medlemsorganisation i ABF och vi har ett utarbetat samarbete både nationellt och lokalt. I maj 2022 undertecknades även ett handslag mellan Vänsterpartiet och ABF för att stärka arbetarrörelsens folkbildning framöver. Du kan läsa mer om vårt samarbete med ABF och hur partiföreningar och distrikt kan samverka med ABF här: mer om samarbete med ABF.