• Hem
  • Vänsterskolan -...
sida

Vänsterskolan

Vänsterskolan är Vänsterpartiets centrala studieutbud.

I stort sett alla Vänsterskolans kurser går att genomföra såväl via fysiska som digitala former. Vägledning för detta hittar du här.

Här hittar du handledningen för digitala aktiviteter och kommunikation

Ladda hem några snabba tips om digitala möten här…

Vår digitala utbildningsplattform

Flera av studierna kan också läsas på egen hand. Det görs enklast genom vår digitala utbildningsplattform som vi har tagit fram i samarbete med Learnifier. Alla medlemmar bör ha fått en inbjudan till deras mail till att logga in och gå kurser i Vänsterpartiets Learnifier. Hör av dig till [email protected] ifall du är medlem och inte har fått en inbjudan.På vår digitala utbildningsplattform kommer så småningom de flesta av kurserna erbjudas som digitala självstudier – exempelvis Valskolan och kursen för nya medlemmar. Här kan du läsa mer om vår digitala utbildningsplattform och se vilka kurser som är tillgängliga just nu: mer om den digitala Vänsterskolan.

Våra kurser

Nedan kan du läsa om vilka kurser som finns och om hur du kan delta i dem. Mer hjälp kan fås via [email protected] Vänsterskolan innefattar allt från kurser för nya medlemmar (Nyamedlemsskolan), kurser för nya parlamentariker (Parlamentarikerskolan), kurser i Vänsterpartiets ideologi och teori (Ideologiskolan), utbildningar för styrelser och kurser för valberedningar. Kurserna tas fram och utvecklas av partikansliet.

Vänsterskolans kurser är uppdelade i två nivåer utifrån kursens syfte och vem kurserna främst riktar sig till.

Dessa två nivåer är: Grundstudier (1) och Fördjupningsstudier (2). Vissa kurser är så kallade ”beställningsstudier”, där man kontaktar partikansliet ([email protected]) för att organisera och lägga upp kurserna. Andra kurser kan hållas som ”egna studier”, det vill säga som en studiecirkel (där någon agerar cirkelledare utifrån central studiehandledning och centralt material) eller där man läser studiematerialet själv.

Vänsterpartiet är medlemsorganisation i ABF och vi har ett utarbetat samarbete både nationellt och lokalt. I maj 2022 undertecknades även ett handslag mellan Vänsterpartiet och ABF för att stärka arbetarrörelsens folkbildning framöver. Du kan läsa mer om vårt samarbete med ABF och hur partiföreningar och distrikt kan samverka med ABF här: mer om samarbete med ABF.

Grundstudier

Grundstudier är till för att ge framförallt nya medlemmar och parlamentariker samt alla valarbetare och valledare grundläggande kunskaper kring Vänsterpartiets politik, valrörelser och organisation. Exempel på grundläggande kurser är Nyamedlemsskolan, Parlamentarikerskolan och Valskolorna. Kurserna är organiserade efter målgrupp och syfte.

Mer info om dessa kurser hittar du om du klickar på respektive länk. Om du vill anordna kurser för nya medlemmar, klicka du på ”Kurs för nya medlemmar”. Om du är eller andra är nya parlamentariker och ni vill lära er mer om arbetet i olika parlamentariska församlingar, klicka du på ”Kurs för nya parlamentariker”. Om du vill få mer info om Valskolan klicka du på ”Valskolan 2018”.

Fördjupningsstudier

Partiets fördjupningsstudier är tänkta att tillhandahålla mer än bara grundläggande kunskaper om framförallt partiets politik, organisation, och förtroendevaldas uppdrag på olika nivåer.

Exempel på fördjupande studier är partiets egna teorikurser om socialism, feminism och omställning, kurser för valberedningar och partiföreningsstyrelser.

Mer info om dessa kurser hittar du om du klickar på respektive länk. Om du vill anordna kurser om politisk teori och ideologi, klicka du på ”Ideologiskolan” där du hittar mer information och kontaktuppgifter kring Socialistskolan, Feministskolan och Omställningsskolan (en kurs om den rödgröna samhällsomställning Vänsterpartiet vill se). Om du eller andra vill anordna kurser för partiföreningsstyrelser eller valberedningar, hittar du dessa under ”Partiföreningsstyrelser” och ”Valberedningar”.

Vår digitala Vänsterskola

Lär dig mer om Vänsterpartiets politik, vår ideologi och organisation och hur du kan vara med i vår rörelse på vår nya digitala utbildningsplattform som vi bedriver i samarbete med Learnifier. Här kan medlemmar gå kurser själva var de än befinner sig.

Samarbete med ABF – både lokalt och nationellt

Vänsterpartiet och ABF har ett nära samarbete både nationellt och lokalt. Här kan du läsa mer om detta och hur partiföreningar och distrikt kan söka samverkan med ABF:s avdelningar.

Rörelsen – ännu mer kunskap

”Rörelsen” samlar kurser, utbildningar, evenemang och annat intressant och relevant material från organisationer och personer i arbetarrörelsen och den breda vänstern – det kan vara tankesmedjor, fackföreningar eller ABF.