Hoppa till huvudinnehåll

Intern­feminism­skolan

Wall full of colorful balloons, bunch of balloons hanging

Internfeminismskolan är Vänsterpartiets utbildning i det internfeministiska arbetet för att komma åt och förändra könsmaktsordningen i vår organisation.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Vi ser att det finns en könsmaktsordning i samhället som gör att män och kvinnor behandlas olika på många samhälleliga plan. För att komma åt denna maktstruktur behöver vi som parti arbeta på många olika sätt med feministiska frågor och vår egen organisation. Att vara ett feministiskt parti betyder därmed att vi både driver en politik för att förändra könsmaktsordningen och att vi synliggör och arbetar för att förändra den interna könsmaktsstrukturen.

Eftersom vi lever i ett ojämställt samhälle är det inte konstigt att Vänsterpartiet påverkas av de maktstrukturer som genomsyrar samhället i övrigt. Vänsterpartiet är ingen isolerad ö. Därför är det internfeministiska arbetet en grundförutsättning för att kunna arbeta feministiskt även på andra plan.

Att förändra könsmaktsordningen internt kan exempelvis handla om att vi genom våra stadgar se till att vi får en jämställd organisation när vi väljer våra förtroendevalda. Men det kräver att vi som medlemmar har verktyg och kunskap om hur könsmaktsordningen uttrycker sig i vår organisation och vad vi kan och bör göra åt det. Internfeminismskolans mål är att tillhandahålla just dessa verktyg och kunskap för medlemmarna.

Utbildningen består av en kurs på två timmar och kan beställas av partiföreningar och distrikt i hela landet via Vänsterpartiets styrgrupp för kvinnors organisering.

Vill ni lära er mer om vårt internfeministiska arbete och hur vi kan ändra på könsmaktsordningen internt? Då är det bara att höra av sig till styrgruppen om ni vill anordna internfeminismskolan hos er. Maila [email protected] för att planera ert kurstillfälle.

Du kan även ladda ned materialet (presentation, handledning och talarmanus) med ett lösenord som du kan få av styrgruppen: [email protected] om du vill arrangera en utbildning själv.

Ladda ned materialet här…