Hoppa till huvudinnehåll

Internfeministiskt ansvarig, IFA

För att bygga ett hållbart feministiskt vänsterparti måste vi arbeta medvetet och långsiktigt. Partiets ledning samt distriktens och föreningarnas styrelser måste därför visa att frågan är viktig genom att själva prioritera den samt avsätta tid och resurser för arbetet. En grundläggande uppgift för distrikt och partiföreningar är att se till att alla medlemmar tar del av Internfeministisk handbok.

Det är distriktsstyrelsens ansvar att välja en person som kan vara en drivande och positiv kraft i det internfeministiska arbetet. Men även om det finns en internfeministiskt ansvarig har hela distriktsstyrelsen ett ansvar för att arbeta med internfeminismen. Det internfeministiska arbetet ska vara en integrerad del i hela partiets verksamhet och distriktsstyrelsen ska aktivt samarbeta med och stödja den internfeministiskt ansvariga i sin roll.

Ladda ner Internfeministiskt ansvarig (pdf)
Ladda ner Internfeministiskt ansvarig (word)
Styrgruppens rekommendationer rörande vem som kan väljas till Internfeministiskt ansvarig (IFA)

Samlade organisationsdokument