Hoppa till huvudinnehåll

Policy mot sexuella trakasserier för Vänsterpartiets medlemmar

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti med ett aktivt internfeministiskt arbete. Men Vänsterpartiet är inte en isolerad ö, oönskade beteenden som förekommer i samhället kan även förekomma i vårt parti.

Som feministiskt parti har vi ett stort ansvar i att synliggöra och motverka den interna könsmaktsstrukturen. I Vänsterpartiet ska alla kunna känna sig trygga och den politiska aktiviteten ska stå i centrum. Diskriminering, härskartekniker eller annat okamratligt beteende hör inte hemma i Vänsterpartiet, detta dokument tar dock enbart sikte på fall av sexuella trakasserier, beteenden som är särskilt allvarliga och kräver särskild hantering. Sexuella trakasserier ska tas på allvar, förebyggas, motverkas och åtgärdas.

Sexism och sexuella trakasserier är ett uttryck av könsmaktsordningen, det återspeglar och upprätthåller den patriarkala maktstrukturen. Detta är en struktur, det vanligaste är att män trakasserar kvinnor, men det kan vara på andra sätt också. Policyn gäller oavsett kön eller könsidentitet.

Vänsterpartiets mål är att vara ett parti fritt från sexism. Syftet med denna policy är att förebygga, motverka och åtgärda sexuella trakasserier. I Vänsterpartiet råder nolltolerans mot sexuella trakasserier.

Ladda hem policyn här