Nooshi i media

Vänster­partiet sätter tidsfrist för regering­en

Gör inga ändringar av hyreslagstiftningen eller börja förhandla med hyresgästernas representanter. De två vägarna framåt erbjöd Nooshi Dadgostar idag regeringen på en pressträff.

Om regeringen inte ger ett positivt besked före torsdag 17 juni kl. 10.00 saknar Vänsterpartiet förtroende för statsministern.

Det är statsministerns ansvar att säkra att han har stöd i riksdagen för sin regering. Vänsterpartiet har sedan regeringen Löfven tillträdde varit tydliga med att villkoret för våra mandat är att fri hyressättning och marknadshyror inte genomförs. Om detta inte respekteras betyder det att statsministern saknar riksdagens förtroende. Vänsterpartiet har upprepade gånger erbjudit sig att förhandla med regeringen för att hitta en lösning. Detta har avvisats.

– Kärnan i den här frågan är att marknadshyror innebär att rätten till kollektiv förhandling av hyran försvinner. Det betyder att den enskilda hyresgästen ställs ensam mot fastighetsägaren och hans organisationer. Då är man chanslös som hyresgäst. Det är det som är systemskiftet. Och resultatet är förstås höjda hyror, säger Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet.

För Vänsterpartiet är den svenska modellen, där hyran sätts i kollektiva förhandlingar mellan fastighetsägare och hyresgäster central. Regeringen vill nu ta bort den ena parten i förhandlingarna, hyresgästernas representanter. Det är oacceptabelt, anser Vänsterpartiet.

– Det är tydligt att hela förslaget om marknadshyror är ett beställningsverk från Fastighetsägarföreningen. Den svenska modellen är att hyran sätts i kollektiva förhandlingar mellan fastighetsägare och hyresgäster. Där vill regeringen nu helt ta bort den ena parten – hyresgästernas representanter. Det är oacceptabelt, säger Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet ser också problem när det gäller spelreglerna för hyresrätter. Det blir alldeles för höga hyror efter renoveringar. Väldigt få har råd att bo i nyproduktion eftersom hyrorna där är så höga. Det vill Vänsterpartiet lösa. Men sättet man löser sådana problem, det kan inte vara att avskaffa den ena parten i den svenska modellen och införa marknadshyror. Det är vad det förslag som nu finns på bordet gör. Man kan inte ändra spelreglerna utan att båda parter är med på det.

Vänsterpartiet står upp för den svenska modellen och kan inte acceptera att den kollektiva förhandlingsrätten avskaffas och marknadshyror införs. Det lagstiftningsarbete som gjorts hittills i utredningen kan inte ligga till grund för den fortsatta processen, då den syftar till att avskaffa den ena parten.

Vänsterpartiet ger nu regeringen två alternativ för vägar framåt:

Alternativ ett är att regeringen avstår från att förändra hyreslagstiftningen och lägger frågan åt sidan.

Alternativ två, om hyreslagstiftningen ska ändras, då måste regeringen genast inleda förhandlingar där Hyresgästföreningen ingår. Ett sådant avtal ska senast vara klart till riksdagens öppnande och accepteras av Hyresgästföreningen.

Regeringen har nu 48 timmar på sig att återkomma med ett besked om de accepterar något av dessa två alternativ.

– För oss är det viktiga att lösa situationen för Sveriges hyresgäster. Om regeringen inte accepterar något av dessa två alternativ, har vi inte längre förtroende för Stefan Löfven som statsminister. Samma sak gäller om de väljer förhandlingsvägen men det till riksdagens öppnande inte finns något avtal där Hyresgästföreningen ingår, säger Nooshi Dadgostar.

Här kan du se hela pressträffen med Nooshi Dadgostar:

Dela den här sidan:

Kopiera länk