Nyheter

Investera för jobb och framtids­tro

Vänsterpartiet vill införa mål för arbetslöshet och sysselsättning i det finanspolitiska ramverket. Det är ett av många förslag för fler jobb i Vänsterpartiets vårbudgetmotion som presenteras idag.

Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson, berättar om hur Vänsterpartiets budgetalternativ skapar jobbtillfällen:

– Finansministern pratar gärna om jobb, men man måste också leverera. Det behövs en kraftfull ekonomisk politik som pressar ned arbetslösheten och för det krävs det mål som styr. Sverige behöver redan i år inleda ett stort investeringsprogram för klimatomställning och utbyggd välfärd. Det skapar jobb och framtidstro i hela landet.

Vänsterpartiet strävar efter full sysselsättning. Som medelfristiga mål (4 år) föreslår Vänsterpartiet följande mål för åldrarna 16-64 år:

  • Arbetslösheten: under 4 %
  • Sysselsättningsgraden: minst 84 %
  • Långtidsarbetslösheten: minst halveras

– Pandemin har visat att vi måste rusta välfärden, vi kan inte gå tillbaka till hur det såg ut tidigare. Istället ska vi bygga något bättre och det ger samtidigt väldigt mycket jobb. Men det räcker inte att få upp den offentliga sysselsättningen, vi måste satsa stort på utbildning och investeringar för att skapa jobb i privat sektor också, säger Ulla Andersson.

Klimatinvesteringar som ger jobb är en röd tråd i partiets ekonomiska politik. I Vänsterpartiets vårbudgetmotion föreslås för innevarande år bland annat 3,4 miljarder kronor till järnvägen, 3 miljarder till kollektivtrafiken, 1 miljard ytterligare till att bygga hyresrätter, 500 miljoner till elbussar och 300 miljoner till ladd-infrastruktur för elbilar.

Vänsterpartiet menar att det krävs en omfattande upprustning av vården och äldreomsorgen, den är idag underfinansierad. För i år föreslås i vårbudgetmotionen satsningar på drygt 9 miljarder kronor till dessa områden. Det handlar bland annat om insatser mot de ofrivilligt delade turerna och för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Även pengar till bättre arbetsvillkor och högre bemanning inom hälso-och sjukvården finns med. Den personal som slitit hårt under pandemin inom dessa sektorer bör också belönas med en extra semestervecka.

Extra utbetalning till de som behöver det mest

På pressträffen presenterades ett nytt förslag om en extra utbetalning på 1 000 kronor till de pensionärer, sjuka och arbetslösa som har minst resurser. Utbetalningen ska göras snarast möjligt. Förslaget omfattar personer som uppburit äldreförsörjningsstöd, garantipension, sjuk- eller aktivitetsersättning på garantinivå samt personer som haft aktivitetsstöd eller etableringsersättning under det första halvåret 2021. Den som har full ersättning får 1 000 kr extra. Den extra utbetalningen trappas ned enligt nedtrappningen av garantipension och garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen. Personer med äldreförsörjningsstöd och aktivitetsstöd får ta del av hela ersättningen. Kostnaderna för förslaget beräknas uppgå till 1 011 miljoner kronor. Vänsterpartiet har tidigare föreslagit flera långsiktiga satsningar på dessa grupper, för att minska ojämlikheten i samhället. Fler sådana förslag kommer i höstens budgetmotion, men nu behövs en extra satsning med anledning av pandemin.

– När sommaren närmar sig och fler får vaccin kommer det vara väldigt välkommet med en extra utbetalning till de som har minst. Det är människor som har lämnats efter i krispolitiken. Sådana satsningar på ekonomisk jämlikhet gör också att vi stimulerar efterfrågan i ekonomin och därmed sysselsättningen. De här är grupper som knappast lägger pengarna på hög, säger Ulla Andersson.

Stöd till vidareförädling ger jobb i industrin

Ytterligare ett förslag som var nytt på pressträffen var en satsning på utvecklad förädlingsprocess i industrin, så att de kan ta fler steg till färdig produkt. Istället för att pandemin enbart ska innebära att företag tvingas skära ner på verksamhet skulle stöd för utvecklad vidareförädling öppna möjligheter till att utveckla sin verksamhet och vidareutbilda personal. Vänsterpartiet föreslår därför ett tvådelat stöd på sammanlagt 500 miljoner kronor där företag kan få hjälp att finansiera 50% av sin investering i att ta nya steg i produktionskedjan. Stödet delas i två lika stora delar om 250 miljoner koronor vardera där den ena utgörs av bidrag och den andra av tillgång till statliga garantier för räntenivåer för att genom lån kunna göra investeringen. Kraven att få tillgång bör vara att man ska kunna påvisa en utökad förädlingsgrad och att fler arbetstillfällen kommer att skapas genom investeringen. Investeringen ska också kunna påvisas leda till mindre utsläpp i den totala livscykeln för produktionen i jämförelse om investeringen inte hade gjorts.

– I praktiken blir det en satsning på de små och medelstora industrierna som idag är de som genererar mest jobb, speciellt på landsbygden. Vi vill hjälpa dem att ta fler steg i processen till färdig produkt. För landsbygden har vi även särskilda stöd för utveckling av lokal handel och till lanthandlar, säger Ulla Andersson.

Läs Vänsterpartiets vårbudgetmotion i sin helhet här.

Dela den här sidan:

Kopiera länk