politik

Jobben

Vänsterpartiet vill se en ekonomisk politik där full sysselsättning är det viktigaste målet. Vårt mål är att alla som har möjlighet att arbeta ska kunna göra det.

En trygg inkomst ger människor större frihet. Arbetslösheten är ett samhällsmisslyckande och ett stort slöseri med mänskliga resurser. Hög arbetslöshet innebär ökad makt för företagen på de arbetandes bekostnad. Under hot om uppsägningar kan lönerna pressas ned, arbetsförhållandena försämras och anställningstryggheten luckras upp.

Den borgerliga regeringen menade att skattesänkningar skulle leda till sänkt arbetslöshet. Det gjorde det inte. Tvärtom ökade arbetslösheten under deras tid vid makten och de lämnade efter sig ett stort underskott i de offentliga finanserna.

Sedan valet 2014 har Vänsterpartiet haft ett samarbete med regeringen om statsbudgeten. Där har vi bland annat fått igenom 10 miljarder kronor till välfärden, ett stort bostadspaket för investeringar, renovering och energieffektivisering och satsning på mer personal inom äldreomsorgen och sjukvården. Nu ser vi resultatet av den förda politiken. Sysselsättningsgraden ökar samtidigt som arbetslösheten faller. Ungdomsarbetslösheten har minskat särskilt mycket.

Vi föreslår bland annat:

  • Samhällsnyttiga investeringar i upprustning av järnvägen, bostadsbyggande, klimatomställning m.m.
  • Stora satsningar på fler anställda och högre kvalitet inom vård, skola och omsorg
  • Utbildningsinsatser för att höja kunskaper och kompetens i bred bemärkelse
  • Aktiv näringspolitik för att ställa om till tillväxt som bygger på nya innovationer och hållbarhet
  • Riksbankens inflationsmål bör kompletteras med ett sysselsättningsmål
  • Grön investeringsbank för innovation och klimatinvesteringar
  • Gör om första AP-fonden till en fond för samhällsnyttiga investeringar
  • CSN-lån till körkort

Dela den här sidan:

Kopiera länk