politik

Ekonomisk jämlikhet

Vi bygger ett jämlikare Sverige. De reformer vi fått in i den nya budgeten och i de tidigare är viktiga byggstenar för att göra det. Varje jämlikhetsreform gör stor skillnad för de människor som berörs. Jämlikhetsreformer är också feministiska reformer. Mycket av de ekonomiska klyftorna hänger samman med att de borgerliga partierna under sina år vid makten skapade ett skattesystem riggat för de rikaste. De som redan har det bäst ställt kan göra enorma RUT-, ROT- och ränteavdrag. Vi har en situation där Electrolux och Volvo betalar färre kronor i bolagsskatt än vad blomsterhandeln på hörnet gör. För att bygga ett samhälle som är bra för alla och inte bara för de rika kvävs att vi tar itu med det och det är här vi har vår stora konflikt med regeringen. Det blir allt mer tydligt att de inte vill göra det som krävs för att komma tillrätta med ojämlikheten. Vi behöver därför vara många som höjer våra röster på olika sätt för att vara med och skapa ett jämlikt Sverige. Här följer de reformer vi har fått igenom för ekonomisk jämlikhet.

Avgiftsfri cellprovsscreening för livmodercancer

Ingen kvinna ska behöva låta bli att testa sig för livmoderhalscancer på grund av ekonomiska skäl. Därför har vi drivit igenom en satsning på cellprovtagning utan avgift för alla kvinnor mellan 23 och 64 år. I de flesta landsting kostar det upp till 200 kronor idag, och många väljer därför att avstå. Med den här reformen erbjuds kvinnor, beroende av ålder, att göra cellprov mellan vart tredje och vart sjunde år. Reformen gäller oavsett var i landet man bor, och införs den 1 januari 2018.

Gratis kollektivtrafik under sommarlovet för unga som går i skolan

Alla unga borde ha rätt till ett spännande sommarlov – att ha friheten att åka och bada eller vara med på bortamatchen. Ett dyrt busskort ska inte stå i vägen. Därför har Vänsterpartiet drivit igenom ett statligt bidrag för kollektivtrafik utan avgift under sommarloven. Det handlar framför allt om resor inom kommunen, men i vissa fall även länet eller regionen. Gäller från sommarlovet när man går ut sexan till och med sommaren innan tredje året i gymnasiet. Reformen införs under 2018.

Avgiftsfri mammografiundersökning

Samtidigt som bröstcancer blir allt vanligare ökar chanserna att överleva. För kvinnor som får cancern upptäckt på mammografikontroller, kan behandlingen sättas in i tid, och då är risken att dö i sjukdomen mycket mindre. Problemet är att omkring 150 000 kvinnor aldrig går på kontrollerna. Och av dem har majoriteten en svag ekonomi, saknar högre utbildning eller kommer från ett annat land än Sverige. Vänsterpartiet tycker inte att chansen att överleva bröstcancer borde vara en klassfråga. Vi vill att alla kvinnor mellan 40 och 74 år ska få göra mammografi utan att betala. I vissa delar av landet är undersökningen redan gratis, men för att fler ska kunna upptäcka sjukdomen i tid, har vi förhandlat fram gratis mammografi i hela landet.

Gratis medicin för barn

Ingen ska behöva välja mellan att köpa medicin eller att köpa vinteroverall till sitt barn. Därför är vi glada över att ha fått igenom gratis medicin upp till 18 år. Gäller både läkemedel och andra förmånsberättigade varor.

Gratis preventivmedel till unga

Unga kvinnor tar fortfarande ett större ansvar för preventivmedel jämfört med män. Vetskapen om att det i första hand är hon som skulle drabbas av en oönskad graviditet gör att tjejer oftare än killar tar på sig kostnaderna. Därför har Vänsterpartiet drivit igenom gratis preventivmedel upp till 20 år. Förutom att det är positivt att en orättvist fördelad utgift för kvinnor försvinner, är gratis preventivmedel ett viktigt sätt att förebygga oönskade graviditeter. Vissa landsting har sedan innan tagit bort avgiften eller subventionerat preventivmedel för unga, men vi tycker att tjejers hälsa inte ska bero av var i Sverige hon bor.

Gratis simundervisning till alla 6-åringar

Alla barn ska ha rätt att lära sig att simma. Idag är det långt ifrån självklart att barn till föräldrar med lägre inkomster, eller som är ensamstående, går i simskola. När en termin på simskola ofta kostar uppemot 2 000 kronor, och det tar flera terminer för att bli en trygg simmare, har många familjer har inte råd. Att tidigt utveckla vattenvana och simkunskaper kan vara skillnaden mellan ett barns liv och död.  Därför har Vänsterpartiet drivit – och fått igenom – att alla barn som går i förskoleklass ska få möjlighet till simundervisning. Framför allt ska det ske inom ramarna för skolan och vara gratis. Genom att erbjuda simskola i förskoleklassen når man praktiskt taget alla barn, och när det är inom ramen för skolan blir även transporten skolans ansvar. Det är extra viktigt i kommuner som saknar egna simhallar. Att lära sig att simma tidigt ska inte vara en klassfråga. Reformen träder i kraft den 1 januari 2018.

Fördubblat tandvårdsbidrag för alla

Att ha hela tänder och en frisk mun är fortfarande en klassfråga. Även i Sverige. För att alla, oavsett inkomst, ska ha råd att ha bra tänder fördubblar vi tandvårdsbidraget. Det handlar om jämlikhet.

ÅlderFöre reformEfter reform
 23-29 300 600
 30-64 150 300
 65+ 300 600

Det innebär i praktiken att yngre och äldre får ett gratis tandläkarbesök vartannat år, medan alla mellan 30 och 64 får en kraftig rabatt. Gäller från den 1 april 2018.

Gratis tandvård upp till 23 år

För den som precis gått ut gymnasiet, jobbar på timme eller lever på studiebidrag, är det inte helt självklart att lägga flera hundra kronor på ett rutinbesök till tandläkaren. Därför har vi förhandlat fram att tandvården ska vara gratis längre, tills att man fyller 23 år. De som gynnas är unga som nu kommer fortsätta att gå till tandläkaren, och troligtvis fortsätta även när man börjar få lite bättre ekonomi. Höjningen sker gradvis: förut var tandvård gratis upp till 19 år, under 2017 höjdes åldersgränsen till 21 år, under 2018 är det tills man fyller 22. Från den 1 januari 2019 är den nya åldersgränsen 23 år.

Gratis öppenvård för alla över 85

Som pensionär är det ofta svårt att få ekonomin att gå ihop. Med åldern får man allt fler krämpor att söka sig till vårdcentralen med, och utgifterna för hälsan kan bli stora. Därför har Vänsterpartiet sett till att det blir gratis öppenvård för alla över 85 år. Det gäller både den öppna hälso- och sjukvården. Eftersom de som lever längst och dessutom har de lägsta pensionerna är kvinnor är det i praktiken en feministisk reform som omfördelar till de äldsta kvinnorna i Sverige.

Bättre regler för deltidsstämpling

Att kunna få A-kassa när man är arbetslös är en viktig trygghet. Rätten att deltidsstämpla är speciellt viktig för kvinnors ekonomiska oberoende. Den borgerliga regeringen satte en gräns så att man inte fick ut ersättning för att vara deltidsarbetslös i fler än 75 dagar. Det största problemet var att många arbetsplatser, speciellt där kvinnor jobbar, bara anställer på visstid. När det nästan är omöjligt att få något annat än ett timvikariat eller en deltidsanställning är det inte rimligt att ersättningen försvinner efter 75 dagar. Deltidsarbetslösheten upphör inte för det. Nu har Vänsterpartiet förhandlat fram att gränsen istället ligger på 60 veckor. Vinnarna är framför allt kvinnor inom vård- och omsorgsyrken, som tidigare fick betala ännu mer för att det inte går att jobba heltid på deras arbetsplatser.

Bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen har tagits bort

Du ska ha rätt till sjukpenning så länge som du saknar arbetsförmåga. Den borgerliga regeringen införde en tidsgräns då sjuka människor kastas ur försäkringen. Precis som alla andra förstod redan innan, ledde det här inte till att folk fick sin arbetsförmåga tillbaka snabbare. Tack vare Vänsterpartiet togs den så kallade stupstocken i sjukförsäkringen bort, och nu får sjuka människor behålla sin sjukpenning så länge som det krävs. Ingen väljer att råka ut för en olycka eller bli sjuk, och vi tjänar alla på att tillsammans ta hand om den som just nu behöver det.

Höjd sjukpenning

Alla ska kunna känna ekonomisk trygghet. När man blir sjuk har vi system som säkrar att vi fortfarande får en inkomst att leva på, och det är en viktig del av den svenska modellen. Nu har Vänsterpartiet sett till att inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs. Det innebär ökad ekonomisk trygghet och att vi kan lita mer på sjukförsäkringen. De förmåner som omfattas av höjningen är sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön. Sett till en månadslön höjs taket med 1 896 kronor – från 28 438 kronor till 30 333 kronor.

Höjd sjuk- och aktivitetsersättning

Den som av någon anledning inte kan jobba ska ändå ha en inkomst att leva på. I ett samhälle tar vi hand om varandra och ser till att ingen faller igenom. Men den ersättning man får har länge varit för låg. Vänsterpartiet har därför drivit igenom en höjning av det som kallas för antagandeinkomsten. Tidigare låg nivån på 64 procent, nu är det 64,7 procent. Majoriteten av de som vinner på den här reformen är kvinnor. Höjningen innebär att den som är beroende av sjukersättning eller aktivitetsersättning kan få upp till 200 kr mer per månad. Garantinivån höjs med drygt 300 kronor för en ensamstående.

Sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

Ett solidariskt samhälle bygger på att vi bidrar efter förmåga och får stöd efter behov. När man inte har förmåga att arbeta får man hjälp med ersättning, samtidigt som man fortfarande bidrar genom att betala skatt. Men i Sverige idag är ersättningarna så låga att det ofta är svårt att klara sig. Därför har Vänsterpartiet drivit igenom skatt för de med sjuk- och aktivitetsersättning. För den som får aktivitets- eller sjukersättning sänks skatten med cirka 1500 kronor per år, alltså ungefär 120 kronor per månad. Sänkningen är också fördelad på ett sätt som gör att den som har en låg lön får en procentuellt sett större sänkning än den vars ersättning utgår från en högre inkomst.

Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen

Oavsett vad du tjänar ska du ha rätt till hjälp om du blir sjuk eller av andra skäl inte kan jobba. För den som haft en låg lön och får sjuk- eller aktivitetsersättning gäller garantinivån. För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att leva på det här grundskyddet har Vänsterpartiet kämpat för att den ska höjas, och det har nu blivit verklighet. Den som endast har rätt till garantinivån får nu 300 kronor mer i månaden. Gäller från och med 2018.

En karensdag mindre

Man borde inte straffas för att man blir sjuk och inte kan jobba. Men att vara borta från jobbet på grund av sjukdom gör lönekuvertet mycket tunnare, och de flesta försöker jobba in i det längsta även om de är sjuka. Ersättningen från A-kassan börjar inte direkt, utan karensdagarna innebär att det går många dagar helt utan lön. Dessutom räknas bara fem dagar per vecka. För att minska antalet dagar som lönen försvinner när man är sjukskriven har Vänsterpartiet sett till att antalet karensdagar minskat från sju till sex dagar. Gäller från och med 2018.

Glasögonbidrag upp till 19 år

Alla barn med synfel borde få den hjälp de behöver, och familjens ekonomi ska inte vara ett hinder. Idag finns det glasögonbidrag för barn upp till sju år i hela Sverige, men för äldre barn är reglerna olika beroende på var i landet de bor. Många landsting ger bidrag om barn har riktigt grava synfel, men inte annars, och resultatet blir att de vars familjer inte har råd går hem efter skolan med huvudvärk. Nu har Vänsterpartiet fått igenom att gränsen för att få glasögonbidrag istället ska gå vid 19 år, och att det gäller i hela Sverige. Vinnarna är de barn som inte har tillräckligt grava synfel för att tidigare ha rätt till hjälp, och familjer med lägre inkomster.

Höjd grundnivå i föräldraförsäkringen

Inga föräldrar borde behöva välja mellan att betala elräkningen eller köpa vinterskor till barnen, och inga barn borde behöva växa upp i fattigdom i Sverige. Tyvärr ser det inte ut såt – barnfattigdomen är ett stort problem. Därför har vi sett till att grundnivån i föräldraförsäkringen höjs. Föräldrar som studerar eller har låg inkomst får en höjning från 225 till 250 kronor om dagen. Det handlar alltså om de föräldrar som bara har rätt till den minsta summan. Det här en viktig omfördelande och feministisk reform eftersom nio av tio av de som bara har grundnivån i föräldraförsäkringen är kvinnor. Det handlar i praktiken om att förflytta pengar till en grupp kvinnor som inte har stora marginaler. Den som har föräldrapenning på grundnivå och tar ut den för hela månaden får nu 750 kronor mer i månaden – det innebär en stor skillnad i både föräldrars och barns vardag.

Höjda inkomstgränser i bostadsbidraget för barnfamiljer

Vi vet att många barnfamiljer har det knapert och svårt att få pengarna att räcka till. Därför har vi drivit på för att höja bostadsbidraget för denna grupp. Vi gör det genom att höja den s k inkomstgränsen, som har varit den samma sedan 1997 och inte hängt med prisutvecklingen i samhället. . Inkomstgränsen höjs från 117 000 kronor per år till 127 000 kronor för ensamstående, och från 58 500 kr per år till 63 500 kronor för de som är gifta eller sambos. Förändringen av inkomstgränsen innebär 167 kronor mer per månad för en barnfamilj som har en årsinkomst under den nya, höjda inkomstgränsen.

Höjd skatt för ISK och kapitalförsäkringar

Vi har ett skattesystem riggat för dem som har mest. Det vill vi ändra på. Vi vill omfördela från de som har till dem som nästan inget har. Därför höjer vi skatten på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar. Som exempel innebär det att den som har 50 000 kr på sitt ISK konto, kommer efter skattehöjningen att betala cirka 37 kronor mer om året. 37 kronor mer i skatt är inget problem för den enskilde, och resultatet i slutändan blir bättre för alla: jämlikheten ökar och klyftor minskar. 40 procent av intäkterna från reformen kommer från de 10 procent av befolkningen med högst inkomster. Omfördelning i praktiken. De som sparar i ISK kommer att kunna göra det förmånligt även efter skattehöjningen. Skatten på den sparformen är betydligt lägre än på annan konventionell kapitalbeskattning.

Höjd riksnorm i försörjningsstödet för familjer

Barn ska inte behöva växa upp i fattigdom och därför vill vi göra en satsning på de familjer som har det allra tuffast. Många av de familjer som har det sämst ställt ekonomiskt består av ensamstående mammor med barn. Nästan en fjärdedel av alla ensamstående mammor i Sverige är beroende av försörjningsstöd för att klara sig. Därför har Vänsterpartier höjt försörjningsstödets riksnorm. Nu får man i snitt 100 kronor mer i månaden per barn som är under 7 år, och för äldre barn upp till 20 år får man 250 kronor mer per månad.

Höjd skatt för utlandssvenskar

I ett samhälle som håller ihop bidrar vi utifrån vår förmåga, ju mer vi tjänar desto mer skatt betalar vi. När man exempelvis går i pension minskar ens inkomst, och man betalar därför mycket mindre än när man arbetade. Ett sätt att slippa betala så mycket skatt som man borde är att flytta från Sverige – som boende i ett annat land betalar man bara den så kallade särskilda inkomstskatten. Den har sedan 2014 legat på 20 procent, då den sänktes från 25 procent. Vi menar att vi ska bygga samhället tillsammans, och är glada över att ha varit med och sett till att den särskilda inkomstskatten blir 25 procent igen.

Höjt allmänt tandvårdsbidrag för personer 65-74 år

Det är dyrt att laga sina tänder och vi tycker inte att tjockleken på din plånbok ska avgöra om du kan boka tid hos tandläkaren eller inte. Särskilt knapert har många äldre det och därför har vi gjort en särskild satsning på åldersgruppen 65-74 år. Vi har drivit igenom en fördubbling av det allmänna tandvårdsbidraget från 150 till 300 kronor per år. Med denna höjning får nyblivna pensionärer ett lika stort tandvårdsbidrag som personer som är 75 år eller äldre.

Höjt bostadstillägg för ålderspensionärer och personer med SA-ersättning

Det är många äldre som har det svårt att få det att gå runt ekonomiskt varje månad. Detsamma gäller för dem som har sjuk- eller aktivitetsersättning. Det behöver vi göra någonting åt. Just därför har vi sett till att höja bostadstillägget för dessa grupper. Taket för bostadskostnaden höjs från 5 000 till 5 600 kronor (2 800 kronor för gifta). Vad innebär det i praktiken? En ensamstående person med enbart garantiersättning, med en boendekostnad om 5 600 kronor i månaden kommer att ha 840 kronor mer att röra sig med per månad. Bostadstilläget ger 470 kr per månad, sänkt skatt innebär 134 kr lägre skatt per månad. Garantiersättningen höjs med drygt 300 kr per månad före skatt. Efter skatt innebär det ytterligare 236 kr per månad i ökad inkomst.

Höjt flerbarnstillägg för tredje barnet

I ett så rikt land som Sverige borde inga barn behöva växa upp i fattigdom. Men så är inte fallet, och av de barnfamiljer som har den lägsta ekonomiska standarden är en stor andel familjer med många barn. Med den vetskapen är det lätt att försöka förändra många familjers situation. Flerbarnstillägget är till för att omfördela resurser till stora familjer, och Vänsterpartiet har sett till att det höjts. Tillägget för barn nummer tre ger numera 126 kronor i månaden, vilket stabiliserar ekonomin för många familjer.

Höjt golv i a-kassan

Det ska gå att leva på ersättningen från a-kassan. Tvärtemot vad högern påstår är a-kassan inget bidrag för lata personer, utan en försäkring av och för oss alla. Vi ska alla kunna känna oss trygga med att om vi förlorar jobbet kommer vi att klara oss tills vi får ett nytt. På så sätt tvingas vi inte att bli desperata och konkurrera med varandra om jobben, och alla sitter tryggare. För att se till att a-kassan faktiskt går att falla tillbaka på har Vänsterpartiet kämpat för att höja taken, så att man kan få ut större del av sin tidigare inkomst. Bland annat får den vars inkomst är upp till 25 000 kronor i månaden nu ut 80 procent under de första 100 dagarna. För den som inte varit med i en a-kassa tillräckligt länge för att få ersättning har grundersättningen höjts från 320 till 365 kronor om dagen.

Höjt tak för lönebidraget

För att samhället ska bli mer jämlikt måste det bli lättare för personer med en funktionsnedsättning att få ett jobb. För att se till att arbetsgivare anställer även den som har nedsatt arbetsförmåga finns så kallade lönebidrag, som en ekonomisk kompensation för att man kanske inte producerar i ”normal” takt. Problemet har varit att taket i lönebidraget inte har höjts sedan 2007. Därför har lönebidraget legat rejält efter löneutvecklingen och funktionsnedsatta personer har haft svårare att få jobba. Därför såg vi till att taket äntligen höjdes. Tidigare låg det på 16 700 kronor och numera ligger det på 17 100 kronor per månad. Att höja lönebidragstaket är en viktig reform för att öka sysselsättningen bland personer med funktionsnedsättning.

Höjd assistansersättning

Rätten till assistans handlar om demokrati och om rätten till ett värdigt liv. Under lång tid har ersättningen för personliga assistenter generellt varit för låg, vilket slår hårt både mot den som behöver assistans och den som arbetar som personlig assistent. För att komma åt det har Vänsterpartiet sett till att schablonbeloppet för assistansersättning ska höjas kontinuerligt under de närmaste åren. Ofta anställs nya, unga, oerfarna och ”billigare” assistenter på bekostnad av assistenter med högre utbildning, större erfarenhet och som kostar mer. Det är också viktigt att den som har stora behov av särskild kompetens i sin assistans ska få chans att behålla den. Lönerna sätts i slutändan av parterna på arbetsmarknaden, och vår förhoppning är att förhandlingarna kan leda till förbättrade löner och arbetsvillkor, och i förlängningen även till en tryggare situation även för den som är i behov av assistans.

Höjt studiebidrag med 300 kr/månad

Att leva på studiemedel är inte helt lätt, och enligt studentkårerna går studenter back flera hundra kronor i månaden. För att göra vidarestudier mer tillgängliga har Västerpartiet därför sett till att bidragsdelen av studiemedlet höjs. Den som tar CSN på heltid kommer nu att få 300 kronor mer i månaden – och det viktigaste är att lånedelen inte kommer att påverkas. De senaste höjningarna i studiemedlet har bara gjort lånet större, då blir CSN-skulden större och tröskeln att studera vidare högre. Motståndet mot att ta lån för att plugga är dessutom högst bland de som inte kommer från studievana hem. Att läsa på högskola och leva på studiemedel ska inte vara en klassfråga. Höjningen av bidragsdelen sker från och med höstterminen 2018.

Höjt underhållsstöd

Ensamstående föräldrar är en ekonomiskt utsatt grupp i Sverige, vilket slår hårt mot både vuxna och barn. Därför har Vänsterpartiet jobbat med att höja underhållsstödet till ensamstående och fått igenom flera höjningar de senaste åren. Först fick vi igenom en generell höjning på 300 kronor. Sen höjdes stödet med 150 kronor för barn över 15 år. Med den senaste höjningen får man 150 kronor mer för varje barn som är mellan 11 och 14 år och 350 kronor mer per barn som är 15 till 18 år. Den sista ökningen är viktig eftersom det kostar mer att ha tonåringar än vad underhållsstödet tidigare var beräknat på.

Lagstadgad habiliteringsersättning

Det är viktigt att få jobba. Att få ha ett sammanhang och göra nytta; att få känna sig behövd och tjäna sina egna pengar. Det går att organisera många arbeten på ett sätt som fungerar även för den med intellektuell funktionsvariation. Vänsterpartiet har nu sett till att den så kallade habiliteringsersättningen blir lagstadgad. Poängen med bidraget är att kommunerna får extra pengar när de erbjuder exempelvis dagpenning. Genom att göra den obligatorisk ska fler ska få chansen att arbeta, oavsett funktionsvariation.

Lovstöd

Alldeles för många barn får inte den sommar de borde ha. De blir kvar hemma medan klasskompisarna försvinner iväg till sommarstugor, semesterresor och läger. Först införde vi sommarlovsstödet. Det är ett stöd som betalas ut till kommuner som satsar på att utveckla sommarlovsaktiviteter som inte kostar något. Det statliga sommarlovsstödet finns till för att ge barn i åldersgruppen 6-15 år en möjlighet till sommaraktiviteter. Nu har vi sett till så att stödet byggs ut och gäller alla lov. Till exempel kan det handla om simskolor, bussutflykter, odlingskurser, teaterskolor, längre öppettider på fritidsgårdar, sportaktiviteter, pysselkvällar och konserter. Alla aktiviteter ska vara gratis, för alla barn ska behandlas lika oavsett föräldrarnas plånbok.

Lån till körkort

Det finns många hinder för att få jobb, speciellt när man är ung. Att inte ha råd att ta körkort ska inte vara ett av dem. Därför har vi kämpat för att man ska få möjlighet att ta lån för att lära sig att köra bil, och nu ska detta bli verklighet. Till en början gäller det arbetslösa mellan 18 och 24 år. Även de mellan 25 och 47 år som varit arbetslösa i minst sex månader. Från och med 2019 kommer reformen även att gälla unga mellan 19 och 20 år som gått ut gymnasiet. Start den 1 september 2018.

Återigen rätt att dra av på skatten för fackföreningsavgiften

Ingen ska behöva avstå sitt medlemskap i ett fackförbund på grund av en för dyr månadsavgift. Men sedan högern tog bort avdragsrätten för medlemsavgiften har många tvingats gå ur, speciellt eftersom de högsta medlemsavgifterna finns i de lägst betalda yrkesgrupperna. Vänsterpartiet har därför sett till att vi får tillbaka rätten av dra av för fackföreningsavgiften igen. Exempelvis får en undersköterska i Kommunal cirka 1 300 kronor per år, och en butiksanställd medlem i Handels får tillbaka cirka 1 500 kronor. Avdraget sker i form av en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda medlemsavgiften som betalats in på ett år, och eftersom medlemsavgiften i akademikerförbund ofta är väldigt låg innebär det att vinnarna här är de som jobbar inom arbetaryrken.

Privata sjukvårdsförsäkringar kommer inte längre att vara skattebefriade

Idag gynnar skattesystemet de privata sjukvårdsförsäkringarna samtidigt som det saknas resurser i den vanliga hälso- och sjukvården. Det är inte rimligt. Med den här reformen prioriterar vi den vård som fördelas efter vilka behov av vård man har, framför den ojämlika vård som fördelas efter vilken försäkring man har. Vänsterpartiet har i förhandlingar med regeringen fått igenom en överenskommelse om att avskaffa skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård t.ex. i form av privat sjukvårdsförsäkring. Det beräknas ge upp emot 1 miljard kronor i ökade skatteintäkter årligen. I överenskommelsen med regeringen ingår att de ökade intäkterna ska gå till hälso- och sjukvården.

Sänkta avgifter i kulturskolan

Fler barn borde få möjlighet att utöva kultur, men då måste Kulturskolan bli mer tillgänglig och mer jämlik. I flera kommuner är avgifterna så höga att många familjer inte kan betala, och barnen får ingen möjlighet att lära sig spela ett instrument eller teater. Den kommunala musik- och kulturskolan är en av de största kulturverksamheterna för barn och unga, och nu har vi fått igenom en satsning på att avgifterna ska sänkas. Det borde vara en självklarhet att få upptäcka och utöva kultur, och inga barn borde stängas ute från Kulturskolan av ekonomiska skäl. Den exakta utformningen av satsningen är inte klar än.

Sänkt skatt för de med låg pension

Som pensionär ska man ha ett värdigt liv. Vänsterpartiet har i förhandlingarna med regeringen fått igenom att personer över 65 år inte ska beskattas högre än folk som jobbar och är yngre än 65 år. Skatten för pensionärer sänks från och med 1 januari 2018 på inkomster mellan 10 000 och 35 000 kronor i månaden och omfattar 1,5 miljoner personer över 65 år.

Utredning om konsekvenserna av kvinnors deltidsarbete

Kvinnor som grupp tjänar mycket mindre än män som grupp. Det beror dels på att kvinnor och män jobbar inom olika områden (där kvinnodominerade yrken värderas lägre och betalas därefter) och dels på att kvinnor väldigt ofta jobbar deltid. Ibland på ren diskriminering. För att rätt åtgärder ska sättas in för att stärka kvinnors ekonomiska situation, har vi krävt att konsekvenserna av deltidsarbetet ska undersökas och beläggas. Mål för fattigdomsbekämpning: fram till 2030 ska inkomsttillväxten för de 40 procent som har lägst inkomst vara högre än det nationella genomsnittet. Arbetsmarknadspolitiska insatser ska följas upp ur ett jämställdhetsperspektiv.

Jobbskatteavdraget trappas av för arbetsinkomster över ca 50 000 kronor/månad

Välfärden behöver mer resurser och färre jobbskatteavdrag. Därför har vi drivit på för att trappa av/minska jobbskatteavdraget som den borgerliga Alliansen införde och som socialdemokraterna inte vill avskaffa. Den som tjänar mer än 50 000 kr per månad kommer att få betala ca 150 kr mer i skatt varje månad. Det är summa som den enskilde inte har några problem att betala, men som gör skillnad för vår gemensamma välfärd.

Sänkt tak för RUT-avdrag

Vänsterpartiet tycker att våra skattepengar ska användas till välfärd som fördelas efter behov. Därför är vi motståndare till RUT-avdrag. Det kravet har vi inte gått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen, däremot ett halverat tak för RUT-avdraget. Det sänks till 25 000 kr per person och år för den som inte har fyllt 65 år. Vi har också fått igenom en begränsning av RUT får användas till och numera omfattas t.ex. inte läxhjälp och poolrengöring. Vi har också sett till att subventionsgraden  – det vill säga skattereduktion av arbetskostnaden – vid köp av ROT-tjänster sänks från 50 procent till 30 procent. Pengarna gör bättre nytta inom vård, skola och omsorg. Eller som höjt barnbidrag. Omfördelning i praktiken.

Förstärkt arbete mot skatteflykt

Det ska bli svårare att strunta i att betala skatt i Sverige. Tiotals miljarder försvinner genom skatteflykt från Sverige varje år. Pengar som skulle ha kunnat användas till att anställa fler inom skolan, vården eller omsorgen, tex. Det här behöver vi göra någonting åt. Därför har vi sett till att både Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten får mer pengar till sin verksamhet. 175 miljoner kronor satsas 2017-2020.

Fler höginkomsttagare ska betala statlig skatt

Fler höginkomsttagare ska betala statlig skatt. Det har Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingar med regeringen. Högre skatt ger mer intäkter till statskassan. Det gör i sin tur det möjligt att avsätta mer resurser till vår gemensamma välfärd och andra viktiga samhällsbehov. Inkomstgränsen för när man ska betala statlig skatt höjs varje år. Den uppräkningen blir nu lägre än planerat för 2018. Det innebär att personer som tjänar över 38 200 kronor i månaden får högre skatt än de annars skulle ha fått. Det handlar om mellan två och 200 kronor i månaden. Start 1 januari 2018.

Läs också om våra andra reformer:
-Någonstans att bo – inte en skuldfälla…
– Ett hållbart arbetsliv…
– En välfärd att lita på…
– Övriga reformer…

Dela den här sidan:

Kopiera länk