politik
bilden visar två barnfötter som har på sig ett par rosa Foppa-tofflor.

Barnfattigdom

Alla barn ska ges bra förutsättningar i livet, inte bara de som har rika föräldrar. Ett ekonomiskt jämlikt samhälle skapar bättre chanser och valmöjligheter för alla barn.

Att barn är fattiga beror på att deras föräldrar är fattiga. Därför behövs det en politik som gör upp med ojämlikheten och skapar en ekonomi som funkar för alla, inte bara för de rikaste. Det krävs satsningar bland annat på fler jobb, rätt till arbete på heltid och en fungerande sjukförsäkring.

Vänsterpartiet har drivit igenom flera reformer som särskilt gynnar ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Det handlar om höjt barnbidrag, höjt underhållsstöd, höjt flerbarnstillägg, höjda inkomstgränser i bostadsbidraget för barnfamiljer, gratis medicin för barn, glasögonbidrag och statligt sommarlovsstöd till kommunerna. Från och med i år kommer skolungdomar kunna åka gratis kollektivtrafik på sommarlovet och alla sexåringar få gå i gratis simskola.

De mest ekonomiskt utsatta barnen finns bland dem som har föräldrar som tvingas söka försörjningsstöd. När försörjningsstöd beviljas bör barnets bästa vara avgörande. Det skulle göra det svårare att avslå försörjningsstöd för barnfamiljer.

Dela den här sidan:

Kopiera länk