politik
bilden visar två barnfötter som har på sig ett par rosa Foppa-tofflor.

Barn­fattigdom

Alla barn ska ges bra förutsättningar i livet, inte bara de som har rika föräldrar. Ett ekonomiskt jämlikt samhälle skapar bättre chanser och uppväxtvillkor för alla barn.

Att barn är fattiga beror på att deras föräldrar är fattiga. Därför behövs det en politik som gör upp med ojämlikheten och skapar en ekonomi som funkar för alla, inte bara för de rikaste. Det krävs satsningar bland annat på fler jobb, rätt till arbete på heltid och en fungerande sjukförsäkring.

När Vänsterpartiet var med och förhandlade budgeten under åren 2014 till 2018 drev vi igenom flera reformer som särskilt gynnar ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Det handlade om höjt underhållsstöd, höjt flerbarnstillägg, höjda inkomstgränser i bostadsbidraget för barnfamiljer, gratis medicin för barn, glasögonbidrag och statligt sommarlovsstöd till kommunerna. Skolungdomar kunde åka gratis kollektivtrafik på sommarlovet och alla sexåringar fick gå i gratis simskola.

De mest ekonomiskt utsatta barnen finns bland dem som har föräldrar som tvingas söka försörjningsstöd. När försörjningsstöd beviljas bör barnets bästa vara avgörande. Det skulle göra det svårare att avslå försörjningsstöd för barnfamiljer. Vänsterpartiets målsättning är att minska klyftan mellan allmänna inkomstnivåer och ersättningsnivåerna för försörjningsstöd. Vi föreslår därför ett höjt anslag med 391 miljoner kronor årligen för att riksnormen för försörjningsstöd ska kunna höjas med 500 kronor per barnhushåll och månad samt 200 kronor per barn och månad.

Läs även:

Riksdagsmotionen Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/?doktyp=mot&moteg=frist%C3%A5ende+motion&riksmote=2021%2F22&parti=v&q=2021%2F22%3A3268&p=1&st=2

Vänsterpartiets socialpolitiska program

https://www.vansterpartiet.se/app/uploads/2020/02/socialpolitiskt-program-2020.pdf

Riksdagsmotionen En socialpolitik för jämlika levnadsvillkor

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-socialpolitik-for-jamlika-levnadsvillkor_H5023595

Riksdagsmotionen Barnfattigdom

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ekonomiskt-bistand-for-okad-jamlikhet_H702744

Dela den här sidan:

Kopiera länk