Nyheter

Ekonom­isk jämlik­het får Sverige på fötter

Vänsterpartiet föreslår i sin höstbudgetmotion en kraftig omfördelning mellan rika och fattiga för att ha råd med permanenta och väl tilltagna satsningar på den gemensamma välfärden.

– Vår budget syftar till att bryta den farliga trenden med ökade klyftor som regeringen blundar för. Ojämlikhet skapar ett samhälle som inte funkar bra. Vänsterpartiet inte bara inser, utan agerar efter att ekonomisk jämlikhet är nödvändig för att få ett Sverige där vi alla kan känna tillit och hopp inför framtiden, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson.

I slutet av sommaren presenterade Jämlikhetskommissionen sin rapport som visade en skrämmande utveckling i Sverige, med ökade klyftor mellan en liten men allt rikare ekonomisk elit och den övriga befolkningen. Välfärdsstatens omfördelande funktion har helt avstannat. Intrycket förstärktes när regeringen presenterade sin höstbudget, förhandlad med C och L. Medan ägare till dyra fastigheter och storbolag får ytterligare skattesänkningar är satsningarna på arbetslösa tillfälliga och välfärdens tillskott till stor del tillfälliga.

Tvärtom är det i Vänsterpartiets budgetmotion som presenteras idag. Här beskattas förmögenheter, arv och fastigheter progressivt, medan de satsningar som görs på välfärden är rejält tilltagna och permanenta.

Vänsterpartiet föreslår bland annat:

 • Upprustning av äldreomsorg, vård och skola.
  12 miljarder per år.
 • Satsning på små kommuner i landsbygd.
  1,9 miljarder per år.
 • Karensdagen avskaffas permanent liksom sjuklöneansvaret för småföretag.
  1.65 miljarder 2021. Sjuk och aktivitetsersättningen höjs med 2,3 miljarder/år
 • Nytt högkostnadsskydd i tandvården.
  2,2 miljarder. Utgångspunkten är att det inte ska kosta mer än högst 2000 kronor när du går till tandläkaren.
 • Grön investeringsplan. Sol-och vindkraft på offentliga byggnader. Statligt investeringsstöd till byggande av förskolor, skolor och äldreboenden. Grön statlig investeringsbank. 29 miljarder 2021.
 • Progressiv beskattning av kapital och förmögenheter.
  33 miljarder.

Vänsterpartiet lägger drygt 70 miljarder mer än regeringen på reformer i budgetmotionen, för att bygga ett robust och rättvist samhälle för alla. Vänsterpartiet har samma finansiella sparande som regeringen vilket innebär att de reformer vi tillskjuter är finansierade via ökade skatteinkomster som höginkomsttagare och personer med stora förmögenheter och kapitalinkomster får bära.

– Sverige håller på att slitas isär av den nyliberala politik som tragiskt drivs vidare av en S-ledd regering. Vår budgetmotion handlar i grunden om att ekonomisk jämlikhet är avgörande för ett hållbart samhälle för alla. Det stärker demokratin, sammanhållningen, tryggheten, skolresultaten, hälsan och tillväxten. För att skapa utrymme för sociala reformer måste vi omfördela. Det är alltså bra för ekonomin, men den politiken kommer inte av sig själv och den kommer definitivt inte från en S-ledd regering som samarbetar med nyliberala partier, säger Ulla Andersson.

– Vi måste precis som den tidiga arbetarrörelsen våga driva en politik för ökad jämlikhet. Idag är det enbart Vänsterpartiet som gör det, säger Ulla Andersson.

Läs budgetmotionen i sin helhet här.