resurs

Vänsterskolan

Fram till valet prioriterar Vänsterpartiet ”valskolan”: Vänsterpartiets samlade valstudier. Andra beställningskurser som våra ideologi- och teorikurser, antirasistisk vänsterargumentation osv, är vilande fram tills i alla fall efter valet. Vilka studier som kommer erbjudas då återkommer vi med mer information om senare. Utöver valskolan finns ett antal egna studier som du kan läsa om längst ned här.

Valskolan

Valskolan utgör Vänsterpartiets samlade valstudier och är framtagna i samarbete med ABF. Valskolan ska ge oss den politiska argumentation och de grundläggande redskap vi behöver för att kunna vara aktiva i valrörelsen och på ett effektivt sätt bidra till den, till att engagera fler och framför allt till att sprida vårt budskap.

Valskolan består av tre delar.

  • Ett övergripande valskoledokument på ca 50 sidor (ca 100 sidor med bilagan A-Ö). Till detta finns en studiehandledning för er som vill läsa valskolan som egna studier kring detta, exempelvis i en studiecirkel i er partiförening.
  • En power point-presentation som utgår från valskoledokumentet och som kursledare från framför allt partistyrelsen pratar utifrån. Denna ligger här i form av en PDF. Denna del av valskolan hålls i alla distrikt under våren 2018 utifrån denna power point-presentation.
  • Preliminärt någon insats för att på enklare sätt nå medlemmar och sympatisörer i slutet av valrörelsen med framför argumentation och information på avgränsade områden. Mer information om det kommer om det blir aktuellt senare.

– Ladda hem dokumenten här…

Mer avancerad valledarinformation om exempelvis annonsinköp, kampanjplanering- och organisering osv, ingår inte i valskolan utan sprids av partikansliet i separata kanaler.

Frågor om valskolan kan ställas till [email protected]

Vänsterskolans egna studier

Fördjupning i socialistiska strategier
Till kongressen föreslog programkommissionen att stycket Strategiska huvudlinjer i partiprogrammet skulle förändras. Fördjupningsstudierna består av en studiehandledning till programkommissionens förslag. Den kan användas till självstudier eller ligga till grund för en studiecirkel med fler deltagare.

Ladda ned studiehandledningen här (doc)…

Kurs för kommun- och landstingspolitiker
I valet gick Vänsterpartiet fram i många kommuner och landsting. Det tillsammans med att vi är ett växande parti innebär att vi har många nya politiker i kommuner och landsting. Den här webbaserade kursen riktar sig till alla vänsterpartistiska politiker, såväl nya som gamla, och är tänkt att ge en bas för de kommande fyra årens lokalpolitiska arbete. Kursmaterialet består av ett antal filmer till vilka det finns diskussionsfrågor.

http://www.vansterpartiet.se/resursbank/kurs-for-kommun-och-landstingspolitiker

Kurs för valberedningar
En grundläggande kurs för valberedningar, som bygger på den handledningen vi har tagit fram.

Partiföreningsstyrelseutbildning
Ett år innan valrörelsen tog vi fram en styrelseutbildning till partiföreningarna. Den går fortfarande bra att använda för den som vill och är beredd att justera upplägget lite i efterhand.

http://www.vansterpartiet.se/resursbank/styrelseutbildning

Politik för en rödgrön omställning
I september presenterades slutrapporten från Vänsterpartiets arbetsgrupp i ekologisk ekonomi, Politik för en rödgrön omställning. Gruppens arbete är en av de mest djupgående programprocesser som har skett i Vänsterpartiet under modern tid. Till slutrapporten har vi tagit fram en studiehandledning som kan användas för självstudier eller ligga till grund för en studiecirkel.

Ladda ned studiehandledningen här (doc)…

Träff för nya medlemmar
Vänsterpartiet är ett parti som växer snabbt. Alla nya medlemmar förtjänar ett varmt välkomnande till vårt parti. I det ingår att för den som vill få lära sig mer om vår ideologi och organisation. Den här kursen riktar sig till nya medlemmar. Som kursmaterial finns en Powerpoint-presentation, en handledning för kursledare och en inspelad videohälsning från Jonas Sjöstedt.

http://www.vansterpartiet.se/resursbank/traff-for-nya-medlemmar