Hoppa till huvudinnehåll

Vänsterpartiet: Mildra krisen, höj ersättningar till ekonomiskt utsatta tidigare

Den senaste tiden har en kraftig inflation, höjda räntor och prisökningar på mat och energi gjort vardagen ännu tuffare för de som har allra minst. Ska vi undvika en situation där pensionärer inte har råd med hyran eller barnfamiljer måste välja mellan mat och vinterkläder så behöver Sverige en krispolitik som inte lämnar människor i sticket.

Normalt sett räknas ersättningar och stöd upp i början av varje år, för att följa med i inflation och prisökningar. Men det här är inte en normal situation, och att höja ersättningar kan inte vänta, helt enkelt eftersom inflationen inte väntar. Därför föreslår Vänsterpartiet att den uppräkningen ska ske tidigare, och att höjningen dessutom ska betalas ut retroaktivt från första juli i somras. Det skulle innebära en tryggare ekonomisk situation för de som redan har det svårast ekonomiskt, och som drabbas hårdast av plötsliga prisökningar.

I de ersättningar och stöd som skulle höjas ingår bland annat garantipensionen, äldreförsörjningsstödet, garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen och den inkomstrelaterade sjuk- eller aktivitetsersättningen.

Vänsterpartiets förslag på tidigarelagda och retroaktiva höjningar skulle innebära totalt 5 106 kr i ökad inkomst för en miljon garantipensionärer och totalt 5 838 kr för de med garantinivåinkomst i sjuk- eller aktivitetsersättningen.