Hoppa till huvudinnehåll

Välfärd, folkliga elbilar och krispolitik i Vänsterpartiets budget

Foto: Agnes Stuber

33 miljarder till välfärden, en elbilsbonus för att få fram en folkelbil och krispolitik för vanliga hushåll. Det innehåller den budgetmotion som Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar och ekonomisk-politiska talesperson Ali Esbati har presenterat. Dessutom kommer partiet låta riksdagen ta ställning till brytpunkten för statlig inkomstskatt.

— Sverige står inför en lågkonjunktur, hur vi hanterar den kommer att sätta spår i vilket sorts samhälle vi blir. Vänsterpartiet vill att krisens bördor fördelas rättvist. Det gör vi genom att i vår budget skjuta till de resurser välfärden behöver, så att det inte blir några neddragningar i vård, skola och omsorg. Det gör vi genom att se till att vanliga familjer och hushåll klarar sig så bra som möjligt, genom bland annat en stärkt a-kassa och höjda pensioner, säger Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.

I sin budgetproposition har regeringen och Sverigedemokraterna föreslagit sänkt statlig inkomstskatt, vilket ger skattelättnader på 1000 kronor i månaden för de som tjänar drygt 50 000 kronor i månaden eller mer. De som tjänar under 46 200 får ingenting av denna skattesänkning. Nu vill Vänsterpartiet att riksdagens ska få ta ställning till regeringen och Sverigedemokraternas förslag.

— Det säger något om regeringen och Sverigedemokraternas prioriteringar när de satsar mindre än hälften av vad som behövs för att bibehålla dagens nivåer i välfärden, men samtidigt går fram med stora skattelättnader för de mest välbärgade, säger Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ali Esbati.

— Vänsterpartiet tycker det är rimligt att den som har det väldigt bra ställt också är med och bidrar till att samhället klarar sig så bra som möjligt genom krisen. Därför vill vi att riksdagens ska ha möjlighet att ta ställning till regeringen och Sverigedemokraternas förslag, fortsätter han.

Vänsterpartiet föreslår också stora satsningar på klimat och miljö, för att snabba på omställningen och nå klimatmålen till 2030.

— För att Sverige ska klara klimat- och miljömålen och vara ett land som står sig väl när det gäller industriell styrka på omställningsområdet, är det viktigare än någonsin att staten verkligen satsar på att ställa om samhället. Därför föreslår Vänsterpartiet bland annat ett nytt elbilsstöd som ska stimulera framtagandet av en ny folkelbil. Dessutom ser vi till att halvera priserna i kollektivtrafiken, energieffektivisera miljonprogrammen, skydda värdefull natur och återställa naturliga kolsänkor, säger Nooshi Dadgostar.

Se pressträffen från 22/11 här: