Hoppa till huvudinnehåll

Ny start för Sverige

Hur skapar vi full sysselsättning, jämlikhet och en klimatomställning? Vad vill Vänsterpartiet med den ekonomiska politiken på fem och tio års sikt? Vilket eget ekonomiskt alternativ ska vara grunden för det oppositionsarbete som vi nu sätter igång med?

Under 2021 påbörjade Vänsterpartiet ett omfattande projekt för politikutveckling. Syftet var att utveckla en helhetssyn kring den långsiktiga ekonomiska politiken. Grundtanken var att koppla ihop vänsterns vilja att skapa ett starkt och rättvist samhälle med de ramar som utgörs av Sveriges ekonomiska resurser och de planetära gränserna. Projektet startades i form av arbetsgrupper med fokus på politik för en hållbar ekonomi, för starka och trygga löntagare och för ett utbildningssystem i världsklass.

Slutresultatet är rapporten ”Ny start för Sverige – Vänsterpartiets ekonomisk-politiska plattform”. Stora delar av detta underlag användes för Vänsterpartiets utspel i valrörelsen och här ryms bland annat vår investeringsplan för klimatet.

Samtliga siffror i den ekonomisk-politiska plattformen är framtagna i förhållande till den gällande politiken, och då mer specifikt den budget som har beslutats för 2022 och framåt. När våra satsningar beskrivs i miljarder kronor återspeglar det kostnaden för reformerna utöver det som redan läggs på de olika områdena idag. De faktiska kostnaderna kommer att variera beroende på hur innevarande regering prioriterar i sin ekonomiska politik. Den ekonomisk-politiska plattformen kommer att fungera som en central utgångspunkt när vi förhåller oss till nya regeringars satsningar eller neddragningar på olika områden.

Se presentationen

Se bilderna från presentationen eller läs rapporten i sin helhet här: