Hoppa till huvudinnehåll

Partiföreningens årsmöte

Årsmötet är partiföreningens högsta beslutande instans (§ 33). Där väljer medlemmarna en styrelse och beslutar om andra övergripande frågor (§ 37).

Årsmötet genomförs senast i mars varje år (§ 33). Kallelsen ska vara ute minst två veckor i förväg (§ 34). Föreningen kan ha extra årsmöte om styrelsen eller medlemmarna tycker att det behövs (§ 35).

För att det ska vara enkelt att förbereda ett bra årsmöte har vi tagit fram en uppsättning mallar för kallelsen, protokollet osv. Praktiska råd om själva mötet finns i arrangemangsmanualen och dokumentet om barnpassning. Handledningen i mötesteknik är också bra läsning inför årsmötet.