resurs

Partiförening

Partiföreningen är partiets grundorganisation (§ 25), där det mesta av Vänsterpartiets aktiviteter sker.

Det vanligaste är att en partiförening omfattar en kommun. Storstadskommunerna är ofta geografiskt uppdelade i flera partiföreningar. Det finns också partiföreningar som inte är geografiska, utan organiserar medlemmar i en viss bransch, ett visst yrke eller en viss arbetsgivare. Det går att vara dubbelansluten till en geografisk och en icke-geografisk partiförening (§ 25b).

Alla partiföreningar har i uppgift att bygga förtroende för Vänsterpartiet och verka för vår gemensamma politik. De tar fram lokala politiska förslag, organisera rörelser och aktiviteter och deltar i kommunalpolitiskt arbete (§ 28). Partiföreningens uppgift är också att bidra till partiets utveckling (§ 29).

  • Arbetet i partiföreningen leds av en styrelse som väljs på årsmötet.
  • Stadgarna ger partiföreningen stort utrymme att organisera sin verksamhet som den vill (§ 30).
  • De geografiska partiföreningarna har också det övergripande politiska ansvaret för Vänsterpartiets parlamentariska grupp i kommunfullmäktige. (§ 126)