Hoppa till huvudinnehåll

Partiförening

Partiföreningen är partiets grundorganisation (§ 25), där det mesta av Vänsterpartiets aktiviteter sker.

Det vanligaste är att en partiförening omfattar en kommun. Storstadskommunerna är ofta geografiskt uppdelade i flera partiföreningar. Det finns också partiföreningar som inte är geografiska, utan organiserar medlemmar i en viss bransch, ett visst yrke eller en viss arbetsgivare. Det går att vara dubbelansluten till en geografisk och en icke-geografisk partiförening (§ 25b).

Alla partiföreningar har i uppgift att bygga förtroende för Vänsterpartiet och verka för vår gemensamma politik. De tar fram lokala politiska förslag, organisera rörelser och aktiviteter och deltar i kommunalpolitiskt arbete (§ 28). Partiföreningens uppgift är också att bidra till partiets utveckling (§ 29).

  • Arbetet i partiföreningen leds av en styrelse som väljs på årsmötet.
  • Stadgarna ger partiföreningen stort utrymme att organisera sin verksamhet som den vill (§ 30).
  • De geografiska partiföreningarna har också det övergripande politiska ansvaret för Vänsterpartiets parlamentariska grupp i kommunfullmäktige. (§ 126)