Nooshi

Vi behöver en budget för jobb och jämlik­het

Regeringen accepterar massarbetslösheten. Det sa Nooshi Dadgostar i en kommentar till regeringens vårbudget som presenterades idag.

– Ska vi ha ett samhälle som håller ihop så måste den som går arbetslös få ett jobb. Då räcker det inte att göra småjusteringar i marginalen, här krävs en ny ekonomisk politik. Men regeringen tar vare sig massarbetslösheten, klimatkrisen eller ojämlikheten på allvar, säger Nooshi Dadgostar. Hon fortsatte:

– Pandemin har visat vilka enorma brister det finns i sjukvården, äldreomsorgen och den övriga välfärden. Ändå vill regeringen prioritera att betala av på statsskulden de kommande åren framför att satsa det som behövs. Till exempel borde vi ju anställa väldigt många fler i välfärden. Det skulle göra Sverige starkare och skapa jobb. Men vi ska inte nöja oss med att öka den offentliga sysselsättningen, vi måste se till att skapa jobb i det privata också. För det behövs massiva offentliga investeringar och ordentlig industripolitik. Det handlar om sådant som att bygga bort bostadsbristen, lägga ny räls och få förnybar energi på plats. Klimatomställningen skapar enormt mycket jobb, men det kräver rätt politik.

För de kommande åren planerar regeringen att det offentliga åtagandet som andel av BNP ska vara tillbaka nere på samma nivåer som innan krisen. De stora brister som upptäcktes under pandemin ska alltså i grunden inte ändras. Regeringen räknar också med fortsatt hög arbetslöshet. Medlen de avsätter för vad de kallar ”Fortsatt grön ekonomisk återstart” är inte i närheten av vad som behövs för den utmaning vi står inför.

I slutet av april presenterar Vänsterpartiet sitt alternativ till regeringens vårbudget. Att den ekonomiska fördelningen kommer se annorlunda ut står klart.

– De stora bidragen till företag för att rädda jobb i pandemin har många gånger behövts. Vänsterpartiet har drivit på att vissa av dem ska utvidgas, medan andra har haft alldeles för dålig träffsäkerhet. Men det har funnits en stor skevhet. Vanligt folk har drabbats hårt av krisen men fått väldigt lite. Samtidigt ser vi bolag som gör rekordutdelningar till sina ägare trots att de nyss tagit emot coronastöd från skattebetalarna. Den utvecklingen fortsätter med regeringens budget. Istället måste vi låta den ekonomiska eliten bidra mer, sa Tony Haddou, ersättare i finansutskottet för Vänsterpartiet.

Se Nooshi Dadgostar och Tony Haddous pressträff om regeringens budget här:

Dela den här sidan:

Kopiera länk