Kongress 2022

Nooshi Dadgostar valdes om till partiledare

Nooshi Dadgostar har fått fortsatt förtroende som partiledare för Vänsterpartiet. På Vänsterpartiets 44:e kongress valdes hon enhälligt om till partiledare.

Hon tackade ombuden efter omröstningen.

Tack för förtroendet! Det är när vi håller ihop som vi blir starka. Då finns det ingen tvekan om att vi kommer klara de stora samhällsutmaningarna vi står inför.

Nooshi Dadgostar har suttit i riksdagen sedan riksdagsvalet 2014 och valdes till Vänsterpartiets partiledare för första gången i november 2020.