Hoppa till huvudinnehåll

Vänsterpartiet presenterar stöd till en folkelbil

Att regeringen och Sd avskaffat stödet till de som köper en elbil är usel klimatpolitik. Men det gamla stödet, som gav mest åt företag och höginkomsttagare, hade också många brister. Sverige, och för den delen klimatet, behöver ett stöd som framförallt stimulerar produktionen av elbilar som alla har råd med.

Elbilar utgjorde bara en tredjedel av de bilar som nyregistrerades under det senaste året. Om transportsektorn och Sverige i stort ska klara av att möta de uppsatta klimatmålen måste den andelen bli betydligt större. Att skrota stödet till elbilsköpare, som regeringen och Sd har gjort, är därför både omdömeslöst och kortsiktigt.

För att nybilsförsäljningen snabbt ska ställas om till enbart fossilfria bilar behövs ett stöd som gynnar köp av alla elbilar, men framförallt modeller i prisklasser som alla kan ha råd med. Därför presenterar vi i Vänsterpartiet ett stöd som har utformats speciellt för att pressa ner priserna på elbilar och göra dem tillgängliga även för hushåll som annars inte hade haft råd att ställa om till fossilfritt. Det ingår också ett särskilt omställningstöd för den som konverterar en redan ägd fossildriven bil till att istället drivas fossilfritt.

För en elbil som kostar 350 000 kronor skulle stödet ge 30%, eller 105 000 kronor, tillbaka. För en elbil som kostar 450 000 skulle stödet istället hamna på 80 000 kronor. Det driver upp efterfrågan och stimulerar produktionen av billigare modeller av elbilar, samtidigt som det kompenserar framförallt de hushåll som bäst behöver det. Även begagnade elbilar skulle omfattas, med ett stöd på upp till 40 000 kronor.

Ett sådant stödpaket, i kombination av en stor satsning på en utbyggd laddstruktur, är ett viktigt steg mot att uppfylla Sveriges klimatmål.