Hoppa till huvudinnehåll

Inför Lex Tesla mot strejkbryteri 

Tesla använder storskaligt strejkbryteri med arbetstagare från andra EU-länder. Detta blir möjligt genom att använda EU:s regler om utstationering. Vänsterpartiet går till val på att inför en Lex Tesla på EU-nivå för att stoppa strejkbryteri. Företag ska inte kunna flytta arbetstagare mellan EU:s länder för att bryta en strejk.

Konflikten mellan Tesla och IF metall är en unik arbetsmarknadskraftkonflikt. Första gången sedan 30-talet ser vi organiserat strejkbryteri systematiskt på svenska arbetsplatser. Det är tydligt att Elon Musk och Tesla har tänkt att ta den här striden mot att ge löntagare kollektivavtal och den trygghet och de rättigheter som det ger. Och vi står naturligtvis helt på de strejkandes sida, säger Jonas Sjöstedt, toppkandidat för Vänsterpartiet i EU-valet.

Den 27 oktober 2023 inledde IF Metall en strejk mot Teslas svenska dotterbolag i syfte att få företaget att teckna kollektivavtal. Därefter har ett stort antal fackförbund vidtagit sympatiåtgärder, såväl i Sverige som i Norden. Konflikten har uppmärksammats i hela världen eftersom det är första gången Tesla utmanas på allvar. Här står svenska löntagare mot en av världens rikaste män, Elon Musk.

Tesla har konsekvent vägrat att teckna kollektivavtal och har i stället använt sig av alla upptänkliga metoder för att kringgå fackens stridsåtgärder och upprätthålla verksamheten.

Under konflikten har det framkommit uppgifter om att Tesla bland annat använder sig av utländsk arbetskraft för att ersätta de arbetstagare som strejkar på företagets verkstäder, det vill säga organiserat strejkbryteri. Att ersätta strejkande arbetare med andra arbetare är själva definitionen av strejkbryteri, något som är mycket ovanligt i Sverige, där fack och arbetsgivare sedan Saltsjöbadsavtalet 1938 har åtagit sig att respektera varandras rättigheter.

Enligt Dagens Arbete, som granskat Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister, använder sig Teslas svenska dotterbolag av utstationerad arbetskraft som strejkbrytare. Sedan den 5 februari 2024 har företaget tagit in arbetare från: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Österrike. Vissa arbetare har gjort flera vändor och arbetat på olika svenska Teslaverkstäder. Sammanlagt handlar det om 41 olika tillfällen.

Enligt EU:s utstationeringsregler har en arbetstagare från ett EU-land rätt att arbeta i ett annat EU-land under begränsade perioder genom så kallad utstationering. Kravet är att det ska finnas ett start- och slutdatum för när jobbet ska utföras och att varje utstationering anmäls till Arbetsmiljöverket.

Vänsterpartiet föreslår
Vänsterpartiet vill täppa till luckan i lagstiftningen och ändra EU:s utstationeringsdirektiv så att man inte ska kunna flytta arbetstagare mellan EU:s länder för att bryta en konflikt på arbetsmarknaden – en Lex Tesla. Arbetsmiljöverket är ansvarig myndighet för utstationering i Sverige. Vårt förslag om en Lex Tesla innebär att Arbetsmiljöverket ska neka utstationering om den innebär strejkbryteri.

Vänsterpartiet kommer att ta upp förslaget om Lex Tesla i EU-parlamentet så snart det är möjligt efter valet. Förslaget skulle stärka löntagare i Sverige och hela EU.

Vi menar att denna förändring skyddar den grundlagsfästa strejkrätten och att den också är helt i linje med EU:s stadga om grundläggande rättigheter. Dessa innehåller skrivningen:

”Artikel 28 Förhandlingsrätt och rätt till kollektiva åtgärder
Arbetstagare och arbetsgivare, eller deras respektive organisationer, har i enlighet med unionsrätten samt nationell lagstiftning och praxis rätt att förhandla och ingå kollektivavtal på lämpliga nivåer och att i händelse av intressekonflikter tillgripa kollektiva åtgärder för att försvara sina intressen, inbegripet strejk.”