Hoppa till huvudinnehåll

Inför EU-sanktioner mot Israel

Omvärldens tryck på Israel är det som kan få stopp på folkmordet och vad EU gör väger tungt. Men trots uppmaningar och fördömanden fortsätter dödandet. Nu krävs därför åtgärder som sätter konkret press. Vänsterpartiet går därför till val på att införa skarpa sanktioner mot Israel för att tvinga fram en vapenvila, både sanktioner mot ansvariga individer och ekonomiska sanktioner mot landet.

Vänsterpartiet kommer omedelbart efter valet att ta följande initiativ i EU:

Erkännande av Palestina som stat
Vänsterpartiet kommer kräva att EU tar ställning för att erkänna Palestina som stat och som fullvärdig medlem av FN.

Resolution om utvidgade sanktioner mot Israel
Vänsterpartiet kommer att direkt efter EU-valet lägga fram ett förslag till resolution om utökade sanktioner till EU-parlamentet enligt följande:

Att EU parlamentet ställer sig bakom följande individuella sanktioner mot nedanstående grupper av individer, vilket innebär att deras personliga, samt kopplade företags, tillgångar i EU fryses och reseförbud för sanktionerade individer: Samtliga ledamöter av den israeliska regeringen, högt uppsatta tjänstemän och militär personal inom den israeliska förvaltningen som kan kopplas till operationer på Palestinskt territorium, ledande personer för företag inom den israeliska militära sektorn och försvarssektorn som levererat krigsmaterial till konflikten i Gaza.

Att EU parlamentet ställer sig bakom följande ekonomiska sanktioner avseende handelsavtal samt export- och importförbud från och till Israel. EU är Israels största handelspartner och cirka en fjärdedel av all export från Israel går till EU.

EU fryser handelsavtalet med Israel, vilket innebär att tullar återinförs och andra privilegier fryses. Förbud av export till Israel som kan användas för fortsatta krigsbrott. Förbud av import från Israel av för landet viktiga exportvaror för att försvaga krigsförmågan.