Hoppa till huvudinnehåll

Förbjud banker att investera i ny olja, kol och gas

Medan samhälle och medborgare ställer om för klimatet fortsätter finansaktörer att investera i att utvinna ny kol, olja och gas. Utvinns dessa fossila resurser innebär det ofrånkomligen nya utsläpp i atmosfären. Ska vi klara 1,5-gradersmålet krävs att detta avbryts.

Vänsterpartiet föreslår ett omfattande klimatinvesteringsprogram för att bygga bort efterfrågan på fossila bränslen. Parallellt med det behöver de finansiella flödena ställas om. Vänsterpartiet har sedan tidigare föreslagit att de statliga AP-fonderna ska avveckla alla fossila innehav i närtid.

Internationella Energirådet (IEA) har slagit fast att all ny utvinning av olja, gas och kol redan borde ha upphört 2021 för att begränsa uppvärmningen i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Ändå fortsätter banker och andra finansiella aktörer att investera och låna till just det. Det finns svenska banker som inte längre finansierar projekt och bolag som utvecklar fossila reserver. Andra banker – till exempel Swedbank, Nordea, SEB – saknar sådana policies. Problemet är stort i Sverige och ännu större i Europa. Under 2022 lånade europeiska banker ut 30,3 miljarder USD till de 100 största utvecklarna av nya fossila reserver.

Granskningar visar också att merparten svenska banker saknar tillräckliga omställningsplaner för att minska utsläppen från utlåningen i linje med Parisavtalet. Ingen av de granskade svenska bankerna ha mål för att minska utsläppen på kort sikt och ingen ställer krav på att fossilbolag ska ha utfasningsplaner.

Vänsterpartiet föreslår
Vänsterpartiet går till val i EU-valet på att införa ett förbud på EU-nivå mot att finansiera utvecklingen av nya fossila reserver. Förbudet ska gälla både banker, pensionsfonder och andra finansiella aktörer. Till detta ska de åläggas att ha en plan för att avveckla sitt befintliga innehav i sådana investeringar. Vänsterpartiet vill ha rättsligt bindande mål i EU för ett slut på användandet av kol till 2030, gas till 2035, och olja till 2040 och planerna för att avveckla innehav ska följa samma årtal.

Ett förbud mot att finansiera utveckling av nya fossila reserver är nödvändigt för klimatet. Genom att införa det på EU-nivå får det större genomslag samtidigt som jämnare spelregler uppnås.