Hoppa till huvudinnehåll

Partistyrelsen

Partistyrelsen väljs av kongressen, och är Vänsterpartiets högsta beslutande organ mellan kongresserna (§ 107). Den har i uppgift att (§ 108):

  • utveckla partiets politik
  • verkställa kongressens beslut
  • leda och utveckla partiets verksamhet
  • ansvara för partiets ekonomi och administration
  • stödja distriktens och partiföreningarnas arbete

Partistyrelsen väljer ett verkställande utskott inom sig (§ 111). Verkställande utskottet har möten betydligt oftare. De beslutar i löpande ärenden och tar fram många av förslagen till partistyrelsen (§ 117).

Se också