resurs

Klimatinvestera för nya jobb och minskade utsläpp

I skuggan av klimat- och finanskris skickade Vänsterpartiets kongress i januari 2012 ett tydligt besked. Kriserna kan inte särskiljas. Sverige måste skyndsamt minska utsläppen och samtidigt vara både en industrination och ett välfärdsland i framkant. Vår vision är att Sverige år 2020 ska vara landet där vi har lyckats med utmaningen att både radikalt minska våra utsläpp och skapa ett bättre samhälle med utbyggd välfärd och fler jobb. Sverige ska bli ett föregångsland som visar hur detta är möjligt.

Vänsterpartiet har sedan lång tid prioriterat miljö- och klimatfrågor och arbetat integrerat med dessa inom flera politikområden. Vi har ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt som tydliggör människans relation till naturen. Det utgör vår politiska utgångspunkt vid nyttjande av naturresurser.

I den här rapporten presenteras Vänsterpartiets klimatpolitik. Eftersom vi har hundratals förslag på direkta klimatåtgärder har rapporten inte ambitionen att beskriva samtliga. Våra förslag inom övriga politikområden för ökad jämlikhet och jämställdhet omfattas inte även om också dessa är relevanta i sammanhanget. Vi kommer till kongressen 2014 att ta fram ett nytt miljöprogram och ett ekologiskt-ekonomiskt program som ger en helhetsbild av vår klimat- och miljöpolitik integrerad med den ekonomiska politiken. Denna rapport är ett första avstamp i det arbetet.

Ladda ned rapporten ”Klimatinvestera för nya jobb och minskade utsläpp” här