Hoppa till huvudinnehåll

Distriktsstyrelse

Distriktsstyrelsen har i uppgift att (§ 73)

  • utveckla partiets politik i frågor som rör distriktet
  • leda och utveckla distriktets verksamhet politiskt och organisatoriskt
  • ansvara för distriktets ekonomi och administration
  • stödja partiföreningarnas arbete
  • genomföra distriktsarrangemang
  • ansvara för att studiearbete bedrivs

Distriktsstyrelsen har också arbetsgivaransvar (§ 74). Distriktsstyrelsen utser vanligtvis ett verkställande utskott, som leder verksamheten mellan distriktsstyrelsens möten (§ 76).

Ett bra första dokument att läsa för den som blir invald i en distriktsstyrelse är DS-uppdraget, som handlar om rollfördelning och förtroendekultur. Handledningen i mötesteknik är också bra att ha koll på, eftersom distriktsstyrelser är lite större än en typisk partiföreningsstyrelse och därför behöver ha lite mer formella möten.

Se också