politik

Utrikespolitik

Vänsterpartiets utrikespolitik strävar mot att skapa en rättvisare och jämlikare värld. Vi vill jämna ut klyftorna mellan fattiga och rika människor och länder, mellan kvinnor och män genom en mer rättvis global världsordning.

För detta krävs en kraftfull och samstämmig utvecklingspolitik, en mer demokratisk värld och en starkare respekt för internationell rätt och mänskliga rättigheter (se även Bistånd/Utvecklingspolitik). Demokrati och mänskliga rättigheter fungerar som skydd för de människor som är mest utsatta, skapar en mer jämlik maktfördelning och möjlighet för människor att påverka sina levnadsvillkor.

Den rödgröna regeringen har inom ramen för den feministiska utrikespolitiken tagit flera viktiga beslut. Satsningarna på kvinnliga medlare, erkännandet av Palestina och markeringarna mot såväl diktaturen i Saudiarabien som Trumps attacker mot aborträtten har välkomnats av Vänsterpartiet.

Samtidigt finns det flera områden där regeringen varken levt upp till kraven som måste ställas på en feministisk regering eller hållit sina egna löften. Det handlar framför allt om oviljan att stoppa vapenexporten till diktaturer, om oförmågan att erkänna Västsahara, oviljan att stoppa avräkningarna från biståndsbudgeteten för flyktingmottagandet och velandet kring förbudet mot kärnvapen.

På dessa områden har både den nuvarande och den förra regeringen misslyckats med att ta de beslut som krävs för att skapa en mer rättvis och jämlik värld. Målet ska vara en rättvis världsordning där gemensamma resurser finns till för oss alla, inte bara för några få.

Dela den här sidan:

Kopiera länk