Hoppa till huvudinnehåll

Utrikespolitik

Vänsterpartiets utrikespolitik strävar efter att skapa en rättvisare och jämlikare värld. Vi vill jämna ut klyftorna mellan såväl fattiga och rika människor och länder som mellan kvinnor och män genom en mer rättvis global världsordning.

För detta krävs en kraftfull och samstämmig utvecklingspolitik, en mer demokratisk värld och en starkare respekt för internationell rätt och mänskliga rättigheter. Demokrati och mänskliga rättigheter fungerar som skydd för de människor som är mest utsatta, skapar en mer jämlik maktfördelning och möjlighet för människor att påverka sina levnadsvillkor.

Klimat- och miljörelaterade förändringar hotar tillgången på resurser som är nödvändiga för människors överlevnad. Samtidigt som dessa förändringar innebär hot som hela mänskligheten står inför, drabbar de olika delar av världen på olika sätt. Vänsterpartiet vill genomföra de omställningar som krävs för att minska inkomstklyftan, fördela välståndet och resurser jämlikt samt öka och stärka det internationella samarbetet.

Regeringen har inom ramen för den feministiska utrikespolitiken tagit flera viktiga beslut. Satsningarna på kvinnliga medlare, erkännandet av Palestina och markeringarna mot såväl diktaturen i Saudiarabien som USA:s attacker mot aborträtten är Vänsterpartiets politik som nu genomförs.

Samtidigt finns det flera områden där regeringen varken levt upp till kraven som måste ställas på en feministisk regering eller hållit sina egna löften. Det handlar bland annat om oviljan att stoppa vapenexporten till diktaturer, om oförmågan att erkänna Västsahara, vägran att stoppa avräkningarna från biståndsbudgeteten för flyktingmottagandet och motståndet mot FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

På dessa områden har både den nuvarande och tidigare regeringar misslyckats med att ta de beslut som krävs för att skapa en mer rättvis och jämlik värld. Målet ska vara en rättvis världsordning där gemensamma resurser finns till för oss alla, inte bara för några få.