politik

Nato

Vänsterpartiet säger nej till ett svenskt Natomedlemskap. Militär alliansfrihet är det bästa valet för att trygga landets säkerhet.

Sverige har en lång tradition av militär alliansfrihet. Ett medlemskap i Nato är förknippat med stor osäkerhet. Vi skulle riskera att tvingas in i krig och konflikter som vi inte vill delta i. Vi tycker heller inte att Sverige ska ingå i en kärnvapenallians, vilket Nato i grund och botten är. Ett Natomedlemskap gör det också svårare att med trovärdighet föra en självständig utrikespolitik. Som Natomedlemmar hamnar vi i allians med länder som vi vill stå fria att kritisera, som Turkiet och Ungern.

Militärt självbestämmande ger oss största möjliga handlingsfrihet, vilket ökar tryggheten.

Sverige bör vara alliansfritt eftersom det gör vårt land tryggare och minskar risken att dras in i krig. Vänsterpartiet vill ha ett starkt försvar och samarbeten med andra länder, men vi ska själva bestämma över vår försvars- och säkerhetspolitik utan att binda upp oss i militäralliansen Nato.

Se även avsnittet Försvar

Läs även:

Riksdagsmotion om militär alliansfrihet
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/for-militar-alliansfrihet_H902497

Riksdagsmotionen om internationella försvarssamarbeten
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-skr-20202156-internationella_H8023814

Dela den här sidan:

Kopiera länk