politik

Nato

Vänsterpartiet säger nej till ett svenskt Natomedlemskap. Militär alliansfrihet är den bästa grunden för en självständig utrikespolitik för fred och nedrustning.

Sverige har en lång tradition av militär alliansfrihet. Ett medlemskap i Nato skulle göra det svårare att med trovärdighet föra en självständig utrikespolitik. Istället skulle vi riskera att tvingas in i krig och konflikter som vi inte vill delta i. Vi tycker heller inte att Sverige ska ingå i en kärnvapenallians, vilket Nato till sin konstruktion är.

De senaste åren har Sverige närmat sig Nato, bland annat genom att låta Natostyrkor öva i Norrbotten. Sverige har också skrivit under det så kallade värdlandsavtalet som syftar till att underlätta samarbete och militära övningar. Vänsterpartiet är starka motståndare till värdlandsavtalet eftersom vi menar att det urholkar vår militära alliansfrihet och är ett steg mot ett fullvärdigt medlemskap. Av samma anledning tycker vi att Sverige ska lämna Natosamarbetet Partnership for Peace.

Det finns tillfällen då Sverige bör hjälpa till militärt i omvärlden, men istället för att sända svenska soldater till EU:s och Natos stridsgrupper vill vi bidra till att öka FN:s möjlighet att agera fredsfrämjande.

Se även avsnittet Försvar

Läs även:

Riksdagsmotionen För militär alliansfrihet
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/for-militar-alliansfrihet_H502554

Riksdagsmotionen En aktiv freds- och säkerhetspolitik
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-aktiv-freds–och-sakerhetspolitik_H402159

Riksdagsmotionen Samförståndsavtal om värdlandsstöd
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201516152_H3023377

Dela den här sidan:

Kopiera länk