Hoppa till huvudinnehåll

Försvaret

Vi lever i ett sårbart samhälle. De senaste åren har det blivit tydligt vilka civila hot som finns mot Sverige, som cyberattacker, splittring mellan olika grupper i samhället, naturkatastrofer i klimatförändringens spår, och inte minst, pandemier.

Det måste därför vara en del av vårt säkerhetspolitiska arbete att göra samhället mer jämlikt och stärka samhällets bottenplatta – välfärden. Svensk säkerhetspolitik ska bygga på fredliga lösningar och på att förebygga kriser snarare än att förespråka militära alternativ.

Vänsterpartiet vill se ett modernt försvar grundat på folklig förankring och militär alliansfrihet. Vi är för en allmän och könsneutral värnplikt. För oss är det en demokratifråga att försvaret utgörs av människor med olika bakgrunder.

Vänsterpartiet ser ett stort behov av att stärka totalförsvaret. Det är nödvändigt för att skapa ett robust samhälle som kan stå emot kriser och konflikter och om det värsta skulle inträffa, väpnad konflikt. Ett starkt totalförsvar räddar Sverige från kriser. Både det militära försvaret och det civila försvaret har ett behov av mer resurser, men behovet av resurser är också stort i många andra delar av samhället. När konflikter uppstår mellan olika intressen måste det finnas en helhetssyn på vad som är bäst för samhällets utveckling.

Vänsterpartiet menar att en ökning av antalet värnpliktiga är centralt både för den folkliga förankringen och för personalförsörjningen.

Vänsterpartiet säger nej till ett svenskt Natomedlemskap. Militär alliansfrihet är säkraste för Sverige och för Sveriges befolkning.

Vårt lands säkerhet förutsätter också en aktiv, självständig utrikespolitik med ett brett engagemang för demokrati, mänskliga rättigheter och folkrätt, för kvinnors frigörelse och global social rättvisa.