politik

Hyres­rätt­er

Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar på banken. Därför vill Vänsterpartiet bygga fler hyresrätter. Det ska vara med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.

Hyresrätten har många viktiga egenskaper. För det första är det många fler som har råd med hyresrätt, jämfört med villa och bostadsrätt. För det andra underlättar hyresrätter rörlighet och gör det enklare att flytta dit jobb och utbildning finns. För det tredje ger de trygghet, flexibilitet och valfrihet i boendet.

Men hyresrätten står inför stora utmaningar. Under lång tid har det byggts för få hyresrätter. Samtidigt har många hyresrätter, både privata och allmännyttiga, ombildats till bostadsrätter vilket minskat andelen hyresrätter. Många allmännyttiga hyresrätter har dessutom sålts till privata fastighetsägare. En stor andel av de hyresrätterna som finns idag är i behov av renovering, vilket innebär stora kostnader som till stor del betalas av hyresgästerna i form av högre hyror.

Marknadshyror skulle innebära chokhöjda hyror. Det skulle ge sämre trygghet och ökad segregation. Därför stoppade Vänsterpartiet regeringens förslag om marknadshyror.

Vänsterpartiet försvarar hyresrätten och allmännyttan. Vi behöver fler hyresrätter och en starkare allmännytta. Vänsterpartiet värnar den svenska modellen för hyressättning med kollektivt förhandlade hyror som sätts utifrån bruksvärdesprincipen. Vi står upp för hyresgästerna mot marknadshyror, utförsäljningar och renovräkningar.

Vänsterpartiet vill bland annat:

  • bygga fler hyresrätter med rimliga hyror
  • motverka utförsäljning och ombildning av allmännyttiga hyresrätter
  • bevara och utveckla den svenska modellen för hyressättning
  • stärka hyresgästernas ställning vid renoveringar – alla ska ha råd att bo kvar även efter en upprustning

Läs även:

Riksdagsmotionen Hyresrätt och allmännytta
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hyresratt-och-allmannytta_H7022149

Riksdagsmotionen Hyressättning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hyressattning_H7022148

Riksdagsmotionen Stärkt ställning och ökad trygghet för hyresgäster
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/starkt-stallning-och-okad-trygghet-for-hyresgaster_H702869

Dela den här sidan:

Kopiera länk