Hoppa till huvudinnehåll

Hyresrätter

Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar. Därför vill Vänsterpartiet bygga fler hyresrätter. Det ska vara med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.

Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar. Därför vill Vänsterpartiet bygga fler hyresrätter. Det ska vara med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.

Hyresrätten har många viktiga egenskaper. Den viktigaste är att en hyresrätt inte kräver att du har pengar på banken och/eller kan ta lån på banken. Därför kan i princip alla bo i hyresrätt, jämfört med villa och bostadsrätt. Men hyresrätter underlättar också rörlighet och gör det enklare att flytta dit jobb och utbildning finns. En egen hyresrätt ger trygghet, flexibilitet och valfrihet i boendet.

Men hyresrätten står inför stora utmaningar. Under lång tid har det byggts för få hyresrätter. Samtidigt har många hyresrätter, både privata och allmännyttiga, ombildats till bostadsrätter vilket minskat andelen hyresrätter. Många allmännyttiga hyresrätter har dessutom sålts till privata fastighetsägare. En stor andel av de hyresrätterna som finns idag är i behov av renovering, vilket ofta innebär enorma kostnader som till stor del betalas av hyresgästerna i form av högre hyror. Utöver detta har vi en regering där samtliga partier är positiva till att förändra dagens hyressystem och hyresförhandlingsordning och istället gå mot någon form av marknadshyror. . Det skulle leda till kraftigt höjda hyror.

Vänsterpartiet försvarar och vill stärka hyresrätten – i synnerhet allmännyttan. Allmännyttan är mycket viktig för den svenska generella bostadspolitiken. Den spelar en avgörande roll för kommunernas möjligheter att föra en social bostadspolitik. Vi vill ha fler allmännyttiga hyresrätter, inte färre. Vänsterpartiet värnar den svenska modellen för hyressättning med kollektivt förhandlade hyror som sätts utifrån bruksvärdesprincipen. Vi står upp för hyresgästerna mot marknadshyror, utförsäljningar och renovräkningar.

Vänsterpartiet vill bland annat:

  • Bygga fler hyresrätter med rimliga hyror
  • Motverka utförsäljning och ombildning av allmännyttiga hyresrätter
  • Bevara och utveckla den svenska modellen för hyressättning
  • Stärka hyresgästernas ställning vid renoveringar – alla ska ha råd att bo kvar även efter en upprustning