politik

Handels­avtal

Vänsterpartiet vill ha en rättvis handelspolitik som sätter människor, social rättvisa och miljö främst och som fokuserar på samhällsvinster för alla – inte bara på vinster för storföretag. För Sveriges del är handel med omvärlden avgörande för vårt välstånd och vår utveckling. Vi har genom åren stött att Sverige avvecklat tullar och andra formella handelshinder.

Vi motsätter oss en handelspolitik där vinster för storföretagen går före rätten till trygga jobb, klimatet och vår gemensamma välfärd. Därför har vi sagt nej till handelsavtal som CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) mellan EU och Kanada, JEFTA (Japan-EU Free Trade Agreement) mellan EU och Japan och TISA (Trade in Services Agreement) mellan EU och 22 andra parter. Avtalen kritiserades hårt, bland annat för att makt flyttas från länders regeringar till storföretag och för att avtalen riskerar att undergräva arbetstagares rättigheter, slå mot välfärden och inte minst utgöra ett hot mot klimat och miljö. Ett stort problem är också att företag ges möjlighet att stämma stater för utebliven vinst. Därmed hindras länder från att föra den politik de vill om den strider mot avtalet.

Orättvisa handelsvillkor är en av huvudförklaringarna till att vår värld är så ojämlik. En småbonde från ett fattigt land kan inte konkurrera med industrijordbruk i EU som får stora ekonomiska bidrag. Det som kallas ”frihandel” innebär därför alltför ofta frihet för den som har resurser och makt att konkurrera ut dem som har mindre makt och resurser. För att handeln ska bli rättvis måste fattiga länder få fördelar och större handlingsutrymme att själva utforma sin handelspolitik.

Läs även:

Vänsterpartiet i EU-parlamentet: Handelspolitik
https://eu.vansterpartiet.se/vad-tycker-vi-2/handelspolitk/

Riksdagsmotionen TTIP och andra internationella handelsavtal
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ttip-och-andra-internationella-handelsavtal-_H4021194

Riksdagsmotionen Fackliga rättigheter i världen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/fackliga-rattigheter-i-varlden_H4021195

Dela den här sidan:

Kopiera länk