Hoppa till huvudinnehåll

Handelsavtal

Vänsterpartiet vill att den globala handeln regleras genom avtal som är rättvisa och hållbara. Men EU:s nuvarande handelsavtal innehåller mycket som är väldigt skadligt. Vänsterpartiet anser att företag aldrig ska ställas över demokratin.

Därför vill Vänsterpartiet stoppa den förskjutning av makt från demokrati till storföretag som många av dagens internationella handelsavtal innebär. Det är förödande för småbrukare och urfolk och ger mer makt till EU. Det låser andra länder till att inte kunna vidareutvecklas utefter vilja och behov. Det är helt orimligt att viktiga politiska beslut som påverkar vårt klimat, vår ekonomi och vår välfärd avhandlas utan demokratisk insyn och därefter inte kan påverkas. Regelverken kring internationell handel måste i större utsträckning än idag ta hänsyn till mänskliga rättigheter, klimat och miljö.

Vänsterpartiet anser att det är orimligt att EU har ett associeringsavtal med Israel som ger israeliska företag väldigt gynnsamma villkor, samtidigt som Israel begår oerhörda krigsbrott i Gaza och ockuperar palestinska områden.