Hoppa till huvudinnehåll

Vänsterpartiets utskottsplatser fördelade

Vänsterpartiets nya riksdagsgrupp har nu fördelat vem som sitter i vilket utskott. Flera ledamöter är nya och av de som suttit i riksdagen sedan tidigare är det flera som ansvarar för nya politikområden.

— Nu börjar en ny mandatperiod. Vi kan vänta oss en högerpolitik som leder till nedskärningar i välfärd och trygghetssystem. Tillsammans ska vi i den nya riksdagsgruppen vara en kraftfull opposition mot det och lägga fram det politiska alternativet. Det handlar om alltifrån full sysselsättning och klimatomställning, till förslagen för en stark sjukvård och sjukförsäkring, säger Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.

Linda Snecker har suttit i riksdagen sedan 2014 och tar nu över som ordinarie ledamot i trafikutskottet.

— Vi är så många som är beroende av kollektivtrafiken varje dag. Man ska kunna ta sig till jobbet, hämta barn och lita på att den fungerar. Men alldeles för ofta gör den inte det. Misslyckade privatiseringar och för lite offentligt ansvar drabbar människor i vardagen och försvårar klimatomställningen. Vänsterpartiet har länge varit starka på trafikfrågorna och jag ser fram emot att ta över det ansvaret, säger Linda Snecker.

Kajsa Fredholm är nyinvald riksdagsledamot, bor i Leksand och får ansvar för miljö- och jordbruksutskottet. Hon har som förtroendevald tidigare arbetat med regional utveckling i region Dalarna, inte minst med klimat- och miljöfrågor och även frågor om skog och lantbruk.

— Vänsterpartiet har den bästa politiken för att pressa ned utsläppen och bevara den biologiska mångfalden, den politiken ser jag fram emot att vara med och utveckla. Jag bor i ett län där frågor om både landsbygd och tung industri är viktiga. Det ger bra erfarenheter att ha med i omställningsarbetet, säger Kajsa Fredholm.

Ansvarig för justitieutskottet blir Gudrun Nordborg. Hon är utbildad jurist som arbetat länge både professionellt och ideellt med frågor om kriminalitet, med perspektiv som rör såväl offer som gärningsmän. Hon har varit informationschef vid Brottsoffermyndigheten och lektor vid juridiska institutionen, Umeå universitet.

— Den rättspolitiska debatten har präglats mycket av andra partiers olika symboliska utspel. Det kommer att finnas mycket att göra den kommande mandatperioden för en politik som faktiskt skapar trygghet, stoppar våldet och minskar brottsligheten, säger Gudrun Nordborg.

Utskottsfördelning i Vänsterpartiets riksdagsgrupp

 • Andrea Andersson Tay, ersättare i miljö- och jordbruksutskottet, skatteutskottet och EU-nämnden
 • Nadja Awad, ersättare i civilutskottet och miljö- och jordbruksutskottet
 • Nooshi Dadgostar, partiledare
 • Lorena Delgado Varas, ersättare i näringsutskottet, justitieutskottet och EU-nämnden
 • Ali Esbati, ordinarie ledamot i finansutskottet, ersättare i EU-nämnden och konstitutionsutskottet
 • Kajsa Fredholm, ordinarie ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, ersättare i trafikutskottet
 • Ida Gabrielsson, vice partiledare, ordinarie ledamot i socialförsäkringsutskottet, ersättare i finansutskottet och EU-nämnden
 • Samuel Gonzalez Westling, gruppledare, ersättare i utbildningsutskottet
 • Hanna Gunnarsson, ordinarie ledamot i försvarsutskottet, ersättare i utrikesutskottet
 • Tony Haddou, ersättare i socialförsäkringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet
 • Malcolm Momodou Jallow, ordinarie ledamot i civilutskottet, ersättare i trafikutskottet
 • Lotta Johnson Fornarve, ersättare i utrikesutskottet och justitieutskottet
 • Maj Karlsson, ersättare i socialutskottet och kulturutskottet
 • Birger Lahti, ordinarie ledamot i näringsutskottet, ersättare i försvarsutskottet
 • Isabell Mixter, ersättare i socialförsäkringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet
 • Gudrun Nordborg, ordinarie ledamot i justitieutskottet
 • Daniel Riazat, ordinarie ledamot i utbildningsutskottet, ersättare i näringsutskottet och EU-nämnden
 • Karin Rågsjö, ordinarie ledamot i socialutskottet, ersättare i kulturutskottet och EU-nämnden
 • Linda Snecker, ordinarie ledamot i trafikutskottet, ersättare i socialutskottet
 • Håkan Svenneling, ordinarie ledamot i utrikesutskottet, ersättare i försvarsutskottet och EU-nämnden
 • Ilona Szatmári Waldau, ordinarie ledamot i skatteutskottet och EU-nämnden, ersättare i finansutskottet
 • Vasiliki Tsouplaki, ordinarie ledamot i kulturutskottet, ersättare i konstitutionsutskottet
 • Ciczie Weidby, ordinarie ledamot i arbetsmarknadsutskottet, ersättare i civilutskottet och utbildningsutskottet
 • Jessica Wetterling, ordinarie ledamot i konstitutionsutskottet, ersättare i skatteutskottet