Kongress 2022

Vänsterpartiets kongress blir digital

Vänsterpartiets kongress som skulle ägt rum på Folkets Hus i Stockholm den 4-6 februari kommer med anledning av den pågående pandemin och de nya restriktioner som införts samt en för närvarande extremt snabb ökning av smittspridningen, genomföras digitalt.

Beslutet fattades av partistyrelsen under lördagen den 15 januari.

Bedömningen var att i rådande läge finns det inte förutsättningar att på ett smittsäkert samla de hundratals personer från hela landet som utgör en kongress på en och samma plats. De långa resor som många av deltagarna skulle behöva göra är också ett problem.

Partistyrelsen beslutade att kongressen istället genomförs i helt digital form.

Samma datum som tidigare bestämts gäller för kongressen: 4-6 februari. Information om exakta start- och sluttider kommer att finnas tillgängligt på https://www.vansterpartiet.se/kongress2022/ i takt med att det är klart.

Eftersom det är en valårskongress prioriterar partistyrelsen att valplattformen behandlas och det är också på valplattformen de flesta motioner kommit in, 394 av totalt 557 motioner. Utöver valplattformen föreslås också att partistyrelsens förslag på stadgeändringar samt inkomna stadgemotioner behandlas. Övriga motioner föreslås att de läggs till handlingarna.

Media kommer att kunna följa kongressen och bistås av personal. Hur det praktiskt ska organiseras kommer det information om så snart vi vet.