Nyheter

Vänsterpartiet: Staten ska ta ansvar för den personliga assistansen

Idag går Vänsterpartiet tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna ut och kräver att en ny lagstiftning kring personlig assistans ska vara på plats innan mandatperiodens slut.
I januariavtalet står det att en ny lagstiftning kring huvudmannaskapet för den personliga assistansen ska utredas och eventuell ny lagstiftning ska komma på plats under nästa mandatperiod. Nu kräver Vänsterpartiet tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna att frågan om ett statligt ansvar för personlig assistans utreds omgående, så att en ny lagstiftning kan komma på plats innan mandatperiodens slut.
– Idag är det många i behov av assistans som faller mellan stolarna när individer bollas mellan stat och kommun. För att komma till rätta med det behöver vi ett statligt ansvar för LSS, säger Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson Maj Karlsson.
– Vi ser inget behov av att dra frågan i långbänk såsom januaripartierna planerar att göra. Att genomföra lagändringarna redan den här mandatperioden skulle göra livet lättare för många, fortsätter hon.

Det delade ansvaret mellan stat och kommun har lett till en osäkerhet i systemet. Detta eftersom kommunen och staten, i vissa fall gjort helt olika bedömningar när det gäller en persons rätt till personlig assistans.
– LSS är en rättighetslagstiftning och vilka insatser du får eller hur processen går till ska inte vara beroende av var i landet du bor, säger Maj Karlsson.