I media
Två kvinnliga hantverkare som arbetar

Så gör vi Sverige rikare

Gårdagens teorier om privatiseringar, pressade ersättningsnivåer och skattelättnader för höginkomsttagare har misslyckats. Nu presenterar vi nya principer för att uppnå tillväxt och full sysselsättning.

Idag presenterar Vänsterpartiet riktningen för en ny ekonomisk politik för ett jämlikare Sverige, med full sysselsättning och ekonomisk utveckling. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Nooshi Dadgostar tillsammans med Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson och partiets chefsekonom Sandro Scocco:

”Vänsterpartiet har kritiserats för att engagera sig mer i hur samhällets resurser ska fördelas och mindre hur de ska skapas. Det är delvis en befogad kritik. Vänsterpartiet har därför beslutat att ta fram ett nytt omfattande ekonomiskt-politiskt program efter tre bärande principer som kommer att leda till betydande förändringar i förslag till statsbudget. Förslag för jobb och långsiktigt hållbar tillväxt kommer med den nya inriktningen att ta ett större utrymme i vår politik.”

De förslagen kommer att bygga på tre utgångspunkter:

  • Att staten vågar reglera, men också investera. Vill vi ha en klimatsmart ekonomi och samtidigt kunna höja produktiviteten, krävs det statliga investeringar inom många områden.
  • Att staten satsar på ett kunskapslyft i alla samhällets delar, från förskola till forskning. Modern nationalekonomisk forskning visar att kunskap, inte ojämlikhet, skapar välstånd. Att som idag slarva bort människors vilja att lära och utvecklas är att slösa med vår viktigaste resurs. Vi behöver både bredd och spetsighet för att som nation kunna konkurrera i kunskapsekonomin.
  • Att löntagarnas position stärks. Forskning visar att de senaste trettio årens urholkning av deras förhandlingsposition lett till ojämlikhet och otrygghet. Starka löntagare är nödvändigt om vi vill gå från ohållbar till hållbar tillväxt.

Sverige behöver en nystart. Vi kan nå jämlikhet, hållbarhet och full sysselsättning, men vi måste lämna gårdagens ekonomiska teorier bakom oss.

Läs debattartikeln i sin helhet här.

Dela den här sidan:

Kopiera länk