Hoppa till huvudinnehåll

Nooshi Dadgostar: Sverigepriser enda vägen ur energikrisen

Vi i Vänsterpartiet har i mer än ett år varnat för att den europeiska marginalprissättningen på el riskerar att leda till rusande elpriser i Sverige. Övriga riksdagspartier såg inte hotet, men nu har det vi varnade för ändå skett. I södra Sverige är elpriserna nu så höga att människor inte klarar av att betala sina elräkningar, industrin går över till nattskift för att klara av sina energikostnader och det varslas om nedskärningar och nedläggningar.

Elpriserna i södra Sverige är redan nu på rekordnivåer, och till vintern väntas de stiga kraftigt. När höjda priser på mat och på drivmedel redan drabbar hushållen hårt är det helt oacceptabelt att den svenska regeringen visar på sådan passivitet. Det är inte rimligt att vår industri och våra hushåll ska straffas för att Sverige är Europas största exportör av el.

Det förslag som EU och regeringen har gått fram med, att separera priset på el producerad av gas och el producerad på annat sätt, är helt otillräckligt. Det europeiska elpriset kommer under vintern att drivas upp av andra kraftkällor som olja och kol, och med det kommer också de sydsvenska priserna att rusa. Det enda sättet att garantera att Sverige inte drabbas av en energikris är i EU deklarera att vi i Sverige kommer att införa Sverigepriser på el, det vill säga införa separata priser på den el vi konsumerar inhemskt och den vi exporterar. Det kommer att stabilisera de svenska elpriserna på den nivå de bör befinna sig sett till produktionskostnader, runt 40 öre per kilowattimme, utan att påverka vår möjlighet att fortsätta exportera fossilfri el till kontinenten. Många andra EU-länder gör nu betydligt större ingrepp i sin inhemska elmarknad.

Sveriges regering har länge förhållit sig för passiva gentemot EU och sällan skyddat svenska intressen så som de borde. Det kan inte fortsätta. Den stundande energikrisen är ett alltför stort hot för att regeringen ska kunna fortsätta sitta passiv. Det är därför av avgörande vikt att de andra riksdagspartierna nu ställer sig bakom vårt förslag på Sverigepriser. På fredag, den nionde september, har ordförandelandet Tjeckien kallat till energiministermöte i Bryssel. Där är det viktigt att Sverige tydligt deklarerar att vi kommer att införa Sverigepriser på el och söker en samrådsprocess med EU kring det.

— Om Magdalena Andersson tycker det är jobbigt att säga detta i Bryssel och inte är beredd att stå upp för svenska folket, då är jag redo att pausa valrörelsen och följa med som moraliskt stöd, säger Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.

Se hela pressträffen med Nooshi Dadgostar här: