Hoppa till huvudinnehåll

Nooshi Dadgostar kräver Sverigepriser på el

Det senaste året har svenska folket fått vänja sig vid att betala allt dyrare elräkningar. För att den kommande vintern inte ska drabba de svenska hushållen med samma prischock som den förra så föreslår Vänsterpartiet Sverigepris på el. Det skulle stabilisera elpriset på i genomsnitt 40 öre per kWh. Rimliga och förutsägbara elpriser är en förutsättning för klimatomställningen.

Sverige har god tillgång till el och producerar betydligt mer än vi använder. Det som ligger bakom de höga elpriserna i Sverige är inte en brist på el utan marginalprissättningen, där den dyrast producerade elen blir sätter priset för all annan el. Det betyder att de skenande elpriserna i Europa gör det lönsamt för elbolagen att tillverka dyrt framtagen el och exportera till utlandet. Den produktionen blir då prissättande också för den billiga el som de svenska hushållen använder.

Därför så föreslår vi i Vänsterpartiet idag att elmarknaden inom landet separeras från vår exportmarknad. Det skulle ge oss Sverigepris på el, som sätts efter den el som produceras för den svenska elmarknaden. Att separera marknaderna på det sättet skulle stabilisera det svenska elpriset på i genomsnitt 40 öre per kWh. Exporten skulle inte påverkas, utan skulle kunna fortsätta i samma omfattning och till samma pris som redan sker idag. Förslaget innebär ingen ändring av prisområdena inom Sverige, utan endast att den dyra elen som går på export inte ska driva upp priserna i Sverige.

– Det vi föreslår idag är Sverigepriser på el, som ett prisskydd för de svenska hushållen. De enda som tjänar på det nuvarande systemet är elbolagen, som kan ta ut stora övervinster på billig svensk vind- och vattenkraft.

– Mitt ansvar som politiker är att se till att ingen betalar mer än nödvändigt för elen. Det är inte rimligt att energibolagen ska ha höga marginaler, samtidigt som hushållen går på knäna, säger Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet ser ett Sverigepris på el som en förutsättning för att Sverige ska klara klimatomställningen. Tillsammans med utbyggda transmissionsnät och en kraftigt ökad elproduktion genom framför allt utbyggd vindkraft kan Sverige fortsätta vara ledande i klimatomställnigen.

– Ett stabilt och lågt svenskt elpris är en förutsättning för att industrin ska klara av att ställa om. Vi behöver elen till att ta fram fossilfritt stål att använda till nya vindkraftverk, järnvägsräls och tåg och vi behöver den för att ställa om fordonsflottan. Då går det inte att ha så höga vinstmarginaler som det faktiskt är idag, säger Nooshi Dadgostar.

Nooshi Dadgostar framhåller att elmarknaden är ännu ett exempel på en misslyckad marknad.

– Det är inte brist på el som gör att det är höga priser på el i Sverige. Tvärtom, Sverige var Europas största elexportör under första halvåret i år. Detta handlar om ännu ett misslyckat marknadsexperiment, där politiken lämnat över ansvaret för viktiga samhällsfunktioner till marknaden. Nu behöver politiken ta ansvar och styra upp det här haveriet.

Förslaget presenterades på en pressträff. Du kan se den i sin helhet här.