Nyheter

Alla behöver hjälpas åt mot corona

När en kris drabbar ett samhälle blir det tydligt hur mycket bättre vi klarar oss om vi hjälps åt. Nu när vi har en spridning av coronavirus i Sverige är det en självklarhet att skydda dem som riskerar att bli riktigt sjuka om de drabbas. Det är därför vi är extra noggranna när vi tvättar händerna och stannar hemma från jobbet om vi känner symptom. Det är därför vi tar hänsyn i vardagen till äldre personer i vår närhet eftersom de löper särskilt risk. Vi följer myndigheternas rekommendationer. Vi gör det – för att vi bryr oss om varandra.

Vänsterpartiet gör vad vi kan för att minska smittspridningen och för att samhället ska fungera så bra som möjligt under den här tiden. Vi har kontinuerlig kontakt med regeringen för att åtgärder snabbt ska komma på plats.

Sjukvården måste få de resurser den behöver. Vården är hårt belastad sedan tidigare, nu måste vi se till att personalen där kan göra sitt jobb. Det är också därför vi har drivit på för att kravet på sjukintyg avskaffas, så att smittspridning kan förhindras och för att vården ska kunna fokusera på dem som är riktigt sjuka.

Vi vet också att många riskerar att drabbas ekonomiskt nu. Därför föreslog vi att karensavdraget skulle avskaffas, så att ingen som egentligen borde stanna hemma går till jobbet. Vi tycker att det är en självklarhet att studenter ska få CSN även om högskolor och universitet tvingas stänga. Vi ser att det behövs ett omfattande stimulanspaket för att rädda människors jobb.

Decennier av skattesänkningar och privatiseringar har gjort den svenska vården och krisberedskapen skörare. Nu krävs gemensamma lösningar för att klara krisen. Vänsterpartiet följer utvecklingen löpande och kommer med de förslag som krävs för att vi ska klara krisen på ett så bra sätt som möjligt. Det här kommer att vara en prövande tid för det svenska samhället. Det kommer att vara en tid vi klarar så mycket bättre när vi alla hjälps åt.