sida

Del 5: Schyssta arbetsvillkor – inte lönedumpning

Trygga anställningar med schyssta arbetsvillkor är grunden för ett tryggt samhälle där vi människor kan försörja våra familjer och planera våra liv. Oavsett om vi är svenskar, polacker eller fransmän behöver vi alla ett arbete med skälig lön och trygga arbetsvillkor. Idag ser det inte ut så. EU:s arbetsmarknadspolitik sätter företagens behov över arbetstagares rättigheter på arbetsmarknaden.

Arbetstagare ställs mot varandra med den uppenbara risken att arbetares rättigheter pressas nedåt. Seriösa företag med goda anställningsvillkor kan konkurreras ut av företag som dumpar sociala villkor för att pressa priserna. Ofta utnyttjas utländsk arbetskraft hänsynslöst. Jobb och arbetsvillkor hotas. Ofta får den utländska arbetskraften skulden för de dumpade arbetsvillkoren och rasismen sprider sig på våra arbetsplatser. Lösningen är att garantera att arbetskraft från alla länder, även de som tillfälligt arbetar här, har villkor och löner som är minst lika bra som inhemska löntagare på arbetsmarknaden. Kryphål måste täppas till och facket ska alltid kunna kräva svenska kollektivavtal för de som jobbar i Sverige.

Vänsterpartiet vill att EU skriver in i fördragen att schyssta arbetsvillkor och sociala rättigheter värderas minst lika högt som den fria rörligheten för tjänster och kapital, ett så kallat socialt protokoll. Ett socialt protokoll som gör att respekt för kollektivavtal och lagar som skyddar arbetstagare blir ett villkor för arbetskraftens rörlighet, något som skulle vara bra för jämlikheten i Europa. Om det inte är möjligt att uppnå ett socialt protokoll för hela EU kan några länder gå före. Om nationella sociala rättigheter går längre än EU så ska de stå över EU-rätten och EU:s medlemsländer ska själva kunna besluta om bemanningsföretag ska tillåtas eller inte. EU ska ge förutsättningar för människor att arbeta i alla EU-länder utan att riskera sämre arbetsvillkor. Istället för en Brexit på högerns villkor så har de nordiska vänsterpartierna föreslagit ett avtal mellan EU, EES-länderna och Storbritannien med möjlighet att fritt arbeta i varandras länder samtidigt som kollektivavtal och nationell arbetsrätt respekteras.

  • Inför ett socialt protokoll så att alla arbetare, oavsett land, får bra villkor och skälig lön
  • Alla som jobbar i Sverige ska betala skatt i Sverige
  • Facket ska alltid kunna kräva svenska kollektivavtal för dem som jobbar i Sverige
  • Krav på kollektivavtal i alla svenska upphandlingar

Läs del 6: Ett demokratiskt Europa – inte styrt av lobbyister här…
Läs del 4: Vänstern försvarar kvinnors rättigheter här…

Dela den här sidan:

Kopiera länk