sida

Del 4: Vänstern försvarar kvinnors rättigheter

Vi ser en oroande utveckling i Europa där demokrati, människors lika värde och kvinnors rättigheter ifrågasätts. Rasism, sexism och homofobi utgör kärnan i de växande högernationalistiska rörelserna som finns i Europa. Vänsterns feminism och antirasism är centrala motståndskrafter.

Attackerna på välfärden och arbetsrätten i många länder är ett allvarligt hot mot jämställdheten. EU:s påtvingade åtstramningspolitik har slagit extra hårt mot kvinnor. Vänsterpartiet driver kraven på ekonomisk rättvisa för kvinnor. Vi vill att EU inför en feministisk budget och en feministisk handelspolitik, som bygger på en genomgripande feministisk analys, syftar till att utjämna skillnader mellan könen och förbättrar kvinnors villkor.

Nästan hälften av alla europeiska kvinnor har någon gång utsatts för mäns våld och var tionde kvinna har utsatts för sexuellt våld. Vänsterpartiet har under många år prioriterat frågan om våld mot kvinnor och flickor, inte minst på EU-nivå. Genom ett envist arbete i Europaparlamentets jämställdhetsutskott har vi lyckats flytta fram de feministiska positionerna. Vänsterpartiet har skapat en majoritet för en politik för att stoppa mäns våld mot kvinnor, till försvar av kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, som rätt till preventivmedel, och till stöd för den svenska sexköpslagen. Nu är det dags att EU ansluter sig till Europarådets konvention mot våld mot kvinnor. Vänsterpartiet vill att EU ska kompensera för Trumps så kallade Gag rule, som hindrar amerikanska biståndspengar från att gå till organisationer som stödjer aborträtten, genom att EU ska täcka upp för bortfallet av USA:s bistånd.

Vänsterpartiet driver feminismen framåt i EU-parlamentet. Vi kräver ekonomisk rättvisa för kvinnor. Vi försvarar rätten till lagliga och säkra aborter, kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och hbtq-rättigheter. Vi bekämpar alla former av könsbaserat våld. Vi står upp mot alla de högerkonservativa krafter som vill förminska våra liv. EU behöver fler feminister.

  • Försvara kvinnors ekonomiska rättigheter och inför en feministisk handelspolitik
  • Krafttag mot mäns våld mot kvinnor, pornografi och trafficking
  • Försvara aborträtten samt främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Läs del 5: Schyssta arbetsvillkor – inte lönedumpning här…
Läs del 3: Mänskliga rättigheter och solidaritet – inte taggtråd och rasism här…

Dela den här sidan:

Kopiera länk