sida

Del 3: Mänskliga rättigheter och solidaritet – inte taggtråd och rasism

Vänsterpartiets Europa är ett öppet, antirasistiskt Europa. Vi försvarar flyktingars rättigheter och rätten att söka asyl. I grunden handlar en human flyktingpolitik om människors lika värde, att människor på flykt ska kunna få en fristad. EU och Sverige är med sin utrikespolitik, sina klimatutsläpp och sin stora vapenexport en bidragande orsak till att människor behöver fly. Istället för att erbjuda skydd till människor på flykt har EU svarat med militärupprustning, beväpnade gränsvakter och stängda gränser. Det kan vi aldrig acceptera.

Vänsterpartiet vill skapa lagliga och säkra vägar för flyktingar och migranter. Vi vill använda EU:s budget för att satsa på livräddningsinsatser på Medelhavet, stöd till vidarebosättning och ett värdigt flyktingmottagande. EU:s nuvarande handelspolitik skapar klyftor och ökar orättvisor, vi vill att en större andel av EU:s budget istället ska gå till en biståndspolitik som bygger på solidaritet och jämlikhet. Vi värnar den svenska alliansfriheten. Vi är helt emot militariseringen av EU. Inga EU-pengar ska gå till upprustning. Vänsterpartiet vill ha ett verkningsfullt förbud mot vapenexporter till diktaturer, länder i krig och till länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna.

EU:s asyl- och migrationspolitik får inte dikteras av flyktingfientliga och rasistiska regeringar. Repression och utlokalisering av flyktingläger till länder utanför Europa måste stoppas. EU:s flyktingavtal med Erdogans Turkiet ska rivas upp. Istället måste de länder som vill ta ett solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen gå före och bilda en koalition av villiga länder. Tillsammans kan de visa att flyktingmottagande är en positiv och självklar del av ett lands utveckling och en självklarhet i ett Europa som står upp för mänskliga rättigheter och internationell rätt.

Vänsterpartiet vill ha ett öppet Europa som bygger på respekten för mänskliga rättigheter, där fred och rättvisa utgör grundprinciperna för EU:s agerande gentemot omvärlden. EU:s agerande ska styras av internationella folkrättsliga åtaganden och FN:s konventioner.

  • Skapa lagliga och säkra vägar för flyktingar och migranter
  • Livräddningsinsatser istället för murar och vapenexport
  • Skapa en koalition av villiga EU-länder för en human flyktingpolitik

Läs del 4: Vänstern försvarar kvinnors rättigheter här…
Läs del 2: EU ska förändras – inte klimatet här…

Dela den här sidan:

Kopiera länk