sida

Del 6: Ett demokratiskt Europa – inte styrt av lobbyister

Vilka beslut som fattas ska avgöras av hur människor röstar, inte av EU-byråkrater och storföretagens lobbyister. När folkstyret urholkas innebär det inte bara sämre beslut – det gröper också ur tilltron till demokratin.

Det finns en politisk kris i Europa och tilltron till regeringar, institutioner och medier sjunker. Allt färre upplever att samhället är byggt för dem. Under ett stort antal år har makt och beslutsfattande medvetet förts bort från folkligt inflytande och demokratiska organ till opåverkbara EU-institutioner. EU har använts som ett instrument för att sprida idén om att politik bör styras av experter och byråkrater, som inte ska kunna påverkas av folkliga opinioner. Vänsterpartiet vill demokratisera EU genom att ge mindre makt till EU:s byråkrater, kommissionärer och domare, och mer makt till de nationella parlamenten. Vi vill begränsa lobbyisternas närvaro i EU samt verka för ökad insyn och transparens i EU:s institutioner.

Vänsterpartiet motverkar EU:s utveckling i federal, överstatlig riktning och arbetar för att föra tillbaka makt till folket. Det borde också vara enklare att lämna EU och EMU om man som medlemsland vill det. När EU väl har makt på ett område kämpar vi för att göra politiken bättre. 

I ett folkstyrt Europa ska inte EU:s regler kunna påtvinga länder högerpolitik med nedskärningar i välfärden. Sverige ska ha en egen självständig ekonomisk politik och de länder som vill lämna euron ska kunna göra det. Det är vi medborgare, genom våra folkvalda, som ska styra den ekonomiska politiken, inte EU-byråkrater.

Internet ska vara öppet och fritt för alla för att stimulera skapande, lärande och kreativitet. Principen om nätneutralitet ska värnas. Mänskliga rättigheter ska även gälla på Internet.

Vänsterpartiet vill sätta stopp för skatteflykt och skatteparadis, både i och utanför EU. Att komma åt skattesmitare, där samhällets rikaste skikt med hjälp av skatteplanerare och banker stjäl pengar från vanligt folk, måste prioriteras. Institut och banker som deltagit i sådan aktivitet ska få sitt tillstånd indraget och de stulna pengarna ska betalas tillbaka.

Förhandlingar pågår för närvarande om att kraftigt öka EU:s budget. Detta motsätter sig Vänsterpartiet. Vi vill istället minska EU:s budget och återföra EU:s ineffektiva och orättvisa jordbrukspolitik till nationell nivå så att Sverige kan satsa på och utveckla vår landsbygd och vårt jordbruk. Vänsterpartiet vill att allas våra skattepengar ska gå till ökad jämlikhet, inom och mellan länder, inte till ökad militarisering, att rädda spekulationsglada banker eller en inhuman asylpolitik med gränspoliser och läger för asylsökande i EU:s grannländer.

Företag ska aldrig ställas över demokratin. Därför vill Vänsterpartiet stoppa den förskjutning av makt från demokrati till storföretag som många av dagens internationella handelsavtal innebär. Det är helt orimligt att viktiga politiska beslut som påverkar vårt klimat, vår ekonomi och vår välfärd avhandlas utan demokratisk insyn och därefter inte kan påverkas. Vänsterpartiet vill ha schyssta handelsavtal där företag aldrig kan stämma stater för politiska beslut.

Vänsterpartiet anser att de folkvaldas roll i demokratin är central. Det är viktigt att vi alla kan lita på de folkvalda. Ändå är det få EU-parlamentariker som vill redogöra för hur de utnyttjar förmånerna. Bara Vänsterpartiet har varit öppet från start med att pengarna går dit de ska. Vi utmanar alla partier att redovisa sina kvitton. Den absurda flytten av folkvalda och tjänstemän mellan Bryssel och Strasbourg en gång i månaden måste upphöra.

  • Öppna böcker för alla EU-parlamentariker, minskade förmåner och sänkta politikerlöner
  • Inga fler odemokratiska och miljöfarliga EU-handelsavtal
  • Skarpare regler för att stoppa storföretagens skatteflykt
  • Minska EU:s budget och satsa på klimatomställning istället för militarisering

Läs del 7: Organisera dig – rösta på Vänsterpartiet här…
Läs del 5: Schyssta arbetsvillkor – inte lönedumpning här…